Breaking News:

latest

TỪ VIỆC CẤM RƯỢU BIA NGHĨ VỀ "TƯ DUY CHÍNH TRỊ" CỦA NGƯỜI VIỆT.

TỪ VIỆC CẤM RƯỢU BIA NGHĨ VỀ "TƯ DUY CHÍNH TRỊ" CỦA NGƯỜI  VIỆT. Việt Nam là một trong những dân tộc có tư duy chính  trị hờ...

TỪ VIỆC CẤM RƯỢU BIA NGHĨ VỀ "TƯ DUY CHÍNH TRỊ" CỦA NGƯỜI  VIỆT.

Việt Nam là một trong những dân tộc có tư duy chính  trị hời hợt, nông cạn và là một đất nước mà người dân bị chính quyền lừa nhiếu nhất trong tiến trình lịch sử của mình.

Họ đã hy sinh đến  hơn 3 triệu người trong 3 cuộc chiến tranh nhưng chẳng nhận được  gì vì trước một vấn đề họ chỉ thấy cái trước mắt chẳng bao giờ  suy nghĩ cái sâu xa, cái căn bản.

- Chẳng hạn khi Hồ Chí Minh lập bản hiến pháp giả mạo 1946, ký hòa ước 6/3 ,đàn  áp đối lập nếu họ có tư duy sâu về luật pháp, chính quyền, dân tộc thì họ đã biết những lời nói mà đảng  viên hai đảng  Việt Quốc, Việt Cách phát truyền đơn , đăng đàn trên đường phố  cảnh báo về dã tâm của Việt Minh lúc đó thì họ đã không có ngày hôm nay dở sống dở chết như dân Đồng Tâm, không có 170.000 người bị chôn sống trong CCR Đ .

Giờ đây với một nghị đinh như việc cấm rượu  bia người dân Việt Nam cũng mắc vào những suy nghĩ rất nông cạn, hời hợt.

- Rượu bia là chất kích thích. Việc cấm nó khi lái xe là điều chính đáng, là việc nên làm.
- Quân xâm lược đánh  chiếm bờ cõi, chống lại chúng, hy sinh tính mạng vì chúng là điều đúng đắn.

Thế nhưng vẫn còn có các câu hỏi khác :
- Luật do ai đặt ra ? Chính phủ hay là dân? Chính phủ có do dân bầu hay không?
- Tiền phạt chảy vào túi của ai?Ngân sách để  nuôi đảng  cai trị dân hay giành cho phúc lợi xã hội?
- Những người thi hành ,chấp pháp có đảm bảo khách quan, vô tư bằng cơ chế hay không ?
- Có cấm được bia rượu hay không khi  nồng độ cồn vẫn được tìm thấy trong khí thở của người lái xe chỉ vì đến  từ các loại thực phẩm khác?

Từ những điều đó để  có thể thấy nó chẳng phải là luật pháp gì cả mà chỉ là một cách kiếm tiền để  nuôi chế độ, nuôi công an.

- Nó cũng giống như ngày xưa HCM lập hiến pháp 1946 chẳng phải vì nước vì dân mà để đánh  lừa phe đối  lập , sau đó sẵn sàng hy sinh hàng vạn người vào một cuộc chiến tranh không cần thiết như đánh Pháp, khi Pháp sẵn sàng trao trả độc  lập cho Việt Nam.Điều này đã  được thủ tướng Thái Lan khẳng đinh trước Võ Văn Kiệt " Chúng tôi rất tự hào vì không đánh thắng bất kỳ đế  quốc nào cả".

_ Nó cũng giống như ngày xưa nếu dân Việt tỉnh táo có thể thấy lời HCM là giả  dối: " Chúng ta thà hy sinh tất cả... " " Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn"...

Ai hy sinh tất cả ? Chỉ là dân chứ không là đảng. Đốt cháy dãy Trường Sơn của ai ? Của dân chứ không phải của đảng.

Trong bất kỳ việc gì nếu người dân Việt không suy xét vấn đề từ thể chế chính trị, từ việc tách biệt giữa đảng cầm quyền và dân tộc, từ bộ máy chính quyền phục vụ cho ai thì còn sẽ bị lừa như thế.

Mục đích là tốt đep nhưng động  cơ là cho ai mới là điều quan trọng.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật