Breaking News:

latest

10 LÝ DO KHIẾN DÂN TỘC VIỆT NAM CHƯA THỂ ĐỨNG DẬY.

10 LÝ DO KHIẾN DÂN TỘC VIỆT NAM CHƯA THỂ ĐỨNG DẬY. 1/ Ảnh hưởng bởi giáo dục và truyền thông của chế độ : Lớp trẻ từ 5-18 tuổi ảnh hưở...

10 LÝ DO KHIẾN DÂN TỘC VIỆT NAM CHƯA THỂ ĐỨNG DẬY.

1/ Ảnh hưởng bởi giáo dục và truyền thông của chế độ : Lớp trẻ từ 5-18 tuổi ảnh hưởng bởi sự nói láo về lịch sử,vai trò lãnh đạo của đảng, về bác, về các anh hùng giả tưởng, về lý tưởng cách mạng... Ở tuổi sinh viên thì bị định hướng về đồng tiền, về tham vọng làm giàu, về tấm gương của các tỷ phú, về các nhân vật thành đạt trong showbiz....

2/ Ảnh hưởng bởi tư tưởng ngu trung của Nho giáo : một bộ phận lớn cán bộ đảng viên, CNV cho rằng đường lối của bác và đảng là đúng đắn , chỉ có cấp dưới làm sai. Vì vậy họ chờ đảng đổi  mới chứ không bất trung với đảng.

3/ Không hiểu gì về dân chủ : Sống hơn 2.000 năm dưới các chế độ độc tài quân chủ nên người dân Việt Nam không hiểu dân chủ đến từ cơ chế chứ không phải từ sự ban cho.

4/ Không hiểu gì về hiến pháp, luật pháp : Người dân Việt đã quen với luật pháp vua ban chứ chưa hiểu về luật pháp dân ban. Đó  là luật mà cả vua và dân đều bình đẳng qua tam quyền phân lập và tư pháp độc lập. Vậy nên vẫn chấp nhận thứ luật rừng. Chỉ chăm chú đi kiện để tìm công lý chứ không chống đối để  mang lại công lý.

5/ Tâm lý chế độ nào cũng thế : Người dân chỉ cam chịu thân phận nô lệ cho quyền lực bởi suy nghĩ rằng chế độ nào cầm quyền cũng tha hóa như nhau . Chỉ quan tâm đến kinh tế và sự an nguy của gia đình cho qua kiếp người. Sau đó là nhờ đến  tôn giáo để mưu cầu sự bình an và hạnh phúc.

6/ Cho rằng chỉ có cộng sản mới là nguồn gốc của mọi tai họa : Những người có suy nghĩ này đều không hiểu mọi chế độ độc  tài đều dẫn đến tha hóa chứ không chỉ riêng cộng sản. Vậy nên họ chỉ chửi cộng sản để mong có một đảng phái khác tiêu diệt cộng sản thay cho mình chứ không hành động. Họ không biết rằng một đảng phái khác lên cũng như thế khi cơ chế đa đảng, đối lập không được thực thi.

7/ Đổ  thừa cho sự đàn áp của chế độ để  biện minh cho sự trốn tránh : Những người này không hiểu mọi chế độ độc  tài đều đàn  áp tàn bạo như nhau , không có chế độ độc tài nào ngoại lệ. Người dân phải dùng trí của mình để vượt qua sự đàn áp đó chứ không phải dùng nó để  biện minh.

8/ Đổ thừa dân trí chưa cao: Mọi cuộc cách mạng không đến từ dân trí mà đến từ bất công xã hội. Nhiều nước làm cách mạng khi dân trí còn rất thấp như Ấn Độ, Mùa Xuân Ả Rập, Syria, Myanma.

9/ Để giành cho đời sau : Trốn tránh trách nhiệm, để  lại chế độ độc tài cho đời sau dọn.

10/ Không biết cách đoàn kết đứng  chung trong các tổ chức xã hội dân sự hợp pháp để  tạo ra sức mạnh khiến chính quyền run sợ. 

Nhìn chung đó là những lý do khiến dân tộc Việt Nam bị một đảng chính trị cai trị và khinh thường. Cai trị hà khắc và khinh thường quá đáng. Chỉ bằng một ban Tuyên giáo , giáo viên và một đội  ngũ công an... một chế độ độc  tài đã  khiến cả một dân tộc cúi đầu , im lặng nhẫn nhục không thể noi gương các dân tộc dũng cảm khác là điều phi lý. Nếu sau này họ bị diệt chủng vì chiến tranh, bệnh tật, tai họa thì cũng chỉ nên tự trách mình.

Mọi chế độ độc tài đều tìm mọi cách để  giữ quyền lực. Nhưng mọi dân tộc cũng đều  tìm đủ  mọi cách để  thoát ra khỏi sự cai trị bất công của quyền lực đó.

Chỉ có dân tộc Việt Nam là không nghĩ như thế.


Dương Hoài Linh
1 nhận xét

  1. Tôi sẽ làm dân tộc Việt đứng dậy, nhưng ai đủ tỉnh táo để nghe tôi đây ??

    Trả lờiXóa

Nội Bật