Breaking News:

latest

MỘT DÂN TỘC THẤT BẠI.

MỘT DÂN TỘC THẤT BẠI. Học giả Li Ming đã rất đúng khi nhận định " Người Trung Quốc là một dân tộc  ngu ngốc". - Một dân tộc chuyên...

MỘT DÂN TỘC THẤT BẠI.

Học giả Li Ming đã rất đúng khi nhận định " Người Trung Quốc là một dân tộc  ngu ngốc".- Một dân tộc chuyên để  cho các nền quân chủ cai trị, đánh  nhau tranh giành quyền lực xem mạng người dân như cỏ rác trong suốt tiến trình phát triển 5.000 năm.

- Một dân tộc chuyên lấy chiến tranh"mạnh được yếu thua" làm nền tảng triết lý căn bản cho việc nắm giữ quyền lực.

- Một dân tộc đất rộng, dân đông  nhưng không hề đóng góp gì cho nền triết học dân chủ thế giới và chẳng có một phát minh gì về khoa học kỷ thuật ứng dụng vào đời sống.

- Một dân tộc chết hết 60 triệu người vì một nền chuyên chế trong hai biến cố "cách mạng văn hóa" và "đại nhảy vọt" nhưng vẫn mặc nhiên để cho nền chuyên chế ấy tồn tại.

- Một dân tộc chuyên gian lận, ăn cướp, ăn cắp của thế giới đem về của mình và lấy đó  làm niềm tự hào.

- Một dân tộc chết đến  mấy chục ngàn người như súc vật vì lỗi của chính quyền nhưng vẫn chẳng hề động  não tìm cách đoàn kết nhau lại để phế truất chính quyền.

Nói chung là dân tộc này vẫn có những kẻ không ngu, họ đã  tìm cách tách ra và xây dựng các nền dân chủ như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và các nhà đấu tranh dân chủ như Lưu Hiểu Ba, Ngụy Kinh Sinh ,tầng lớp sinh viên trong  biến cố Thiên An Môn. Tuy nhiên đó  chỉ là số ít trong 1,4 tỷ người.

Khi một dân tộc không biết bằng cách nào đã để một nền chuyên chế cai trị mình, biến mình thành súc vật, tạo ra bất công để bóc lột, đàn áp ,nói láo, bỏ tù, giết hại mình nhưng dân tộc đó không tìm được cách để tạo ra các thiết chế điều khiển và kiểm soát chính quyền thì dù có ngụy biện cách nào họ vẫn là một dân tộc thất bại.

Dân Trung Quốc thất bại kéo theo dân tộc Việt Nam thất bại vì vị trí địa chính trị sát nách Trung Quốc. Nếu Việt Nam nằm xa Trung Quốc hẳn nền dân chủ của VNCH bây giờ đã phát triển hùng mạnh.Sự u mê của dân Trung Quốc đã lan tỏa ra nền văn hóa  sông Hồng với Nho giáo và đã  tràn vào chế ngự nền văn minh sông Cửu Long khiến dân Việt đang nảy sinh sự phân biệt vùng miền hôm nay.

Dương Hoài Linh


Không có nhận xét nào

Nội Bật