Breaking News:

latest

NGANG NGƯỢC: HỘI AN THEO CHÂN KHÁNH HÒA

NGANG NGƯỢC: HỘI AN THEO CHÂN KHÁNH HÒA Theo chân Khánh Hòa, chính quyền Hội An truyền lệnh xử nghiêm về sự "kỳ thị" đối với...

NGANG NGƯỢC: HỘI AN THEO CHÂN KHÁNH HÒA

Theo chân Khánh Hòa, chính quyền Hội An truyền lệnh xử nghiêm về sự "kỳ thị" đối với du khách Trung Quốc. Khái niệm "kỳ thị" ở đây được định nghĩa rõ ràng là "từ chối, không đón khách Trung Quốc, phân biệt đối xử".

Từ điển định nghĩa: Kỳ thị là khinh bỉ, coi thường kẻ khác hoặc chủng tộc khác. Trong khi "không tiếp khách" là quyền của công dân được hiến định và pháp luật bảo hộ như là quyền bất khả xâm phạm về tài sản, chỗ ở của công dân.

Trong lúc vẫn mở cửa biên giới rước dịch Vũ Hán về nhà, các bệnh viện cũng phải có biện pháp cách ly nếu nghi du khách Trung Quốc mang theo dịch bệnh để phòng dịch lây lan, sao có thể bắt buộc dân phải tiếp khách? Không tiếp khách để phòng tránh lây lan dịch thì có thể bị chụp mũ thành "kỳ thị" sao? Dân không được quyền "nghi" ư khi dân có phương tiện nào để kiểm tra chính xác? 

Lẽ nào chính quyền Hội An không có thông tin nữ tiếp viên Khánh Hòa cũng bị lây nhiễm corona khi tiếp du khách Trung Quốc? Chính quyền Khánh Hòa đã chịu trách nhiệm về sức khỏe và tính mạng của nữ nhân viên này chưa?

Nếu muốn dân tiếp du khách Trung Quốc một cách thân mật, "nhân tình thuần hậu" thì sao chính quyền không làm mẫu đón tiếp trước? Không dám tiếp tại gia thì cũng có thể tiếp tại các nhà khách tỉnh ủy, nhà khách ủy ban, hay nhà khách công đoàn kia mà? Lẽ nào xúi dân chết mặc chúng mày còn cán bộ chúng tao thì... thoát?

Tôi xin thưa, cá nhân tôi sống thân thiện với mọi người, nhưng đang đóng chặt cửa để phòng xa khi có thông tin dịch bệnh. Bất luận là khách Trung Quốc hay khách Việt Nam, là dân hay cán bộ, tôi đều kiên quyết không tiếp cho đến khi... hết dịch. Đừng ngang ngược chụp mũ tôi kỳ thị!

Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào

Nội Bật