Breaking News:

latest

Những mảnh sử rời - tên ngài Hui Bon Hoa

Những mảnh sử rời - tên ngài Hui Bon Hoa   Theo thầy Phạm Hoàng Quân, tên ngài Hui Bon Hoa là “cách phiên âm từ tên gốc Hán theo âm Hạ Môn (...

Những mảnh sử rời - tên ngài Hui Bon Hoa 

Theo thầy Phạm Hoàng Quân, tên ngài Hui Bon Hoa là “cách phiên âm từ tên gốc Hán theo âm Hạ Môn (Trung Quốc) có ảnh hưởng bởi cách phiên âm của người Anh vào cuối thế kỷ XIX.”.

Trong bài viết trên, thầy Quân không hề cho chúng ta biết thầy đã dựa vào nguồn tài liệu nào để mà khẳng định như thế.  Không biết quyển Hoa Kiều Chí mà thầy nêu ra có liên quan gì đến cách giải thích tại sao có tên Hui Bon Hoa không ? Còn theo bài viết Anh ngữ này (xem >> https://vaaju.com/vietnameng/skillful-words-what-is-the-real-name-of-uncle-hoa-culture/), đã chứng minh rằng tên Hui Bon Hoa chưa bao giờ là cách phiên âm do ảnh hưởng của người Anh gì cả.  Vì Hạ Môn nằm phía Bắc đối diện Đài Loan, còn Hongkong nằm ở phía Nam mới là nơi có ảnh hưởng của người Anh.  Vậy nếu quê hương của ngài Hui Bon Hoa là ở Hạ Môn, thì không thể nào có ảnh hưởng của người Anh trong cách phát âm ở Hạ Môn cả.

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

BrianKhông có nhận xét nào

Nội Bật