Breaking News:

latest

Những mảnh sử rời - tên thật ngài Quách Đàm

Những mảnh sử rời - tên thật ngài Quách Đàm Theo thầy Phạm Hoàng Quân, tên ngài Quách Đàm viết Hán ngữ là 郭琰, nên cần đọc là Quách Diệm. Tro...

Những mảnh sử rời - tên thật ngài Quách Đàm

Theo thầy Phạm Hoàng Quân, tên ngài Quách Đàm viết Hán ngữ là 郭琰, nên cần đọc là Quách Diệm.

Trong trường hợp này, đáng lẽ nếu thầy Quân khẳng định tên ngài nên đọc là Diệm, đáng ra thầy cũng nên cho độc giả biết là từ phương pháp phiên thiết nào mà thầy dùng để khẳng định chữ 琰 đọc là Diệm chứ ?

Ví dụ mình thấy trên thivien.net, có giảng rõ ràng chữ 琰 đọc là Diễm (ví dụ Diễm Khuê) (xem >> https://hvdic.thivien.net/whv/琰).  Còn Khang Hy Tự Điển thì giảng phiên thiết là “以冉切,音䎦 dĩ nhiễm thiết, âm ... (Brian: chắc ở đây đọc theo phiên thiết thì là Diễm, đúng không ?).

Như vậy rất có thể chữ 琰 đọc là Diễm, chứ không là Diệm như thầy Quân khẳng định.

Dù đúng hay sai, mình vẫn thắc mắc là tại sao trong vài trường hợp giải thích quan trọng như trong ví dụ này, thầy Quân không hề dẫn nguồn hay giảng cách đọc phiên thiết gì cả.  Viết khẳng định như thế có quá là ỷ y không?

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

BrianKhông có nhận xét nào

Nội Bật