Breaking News:

latest

Sách toàn về kiến thức Hán Nôm mà không có lấy một chữ Hán Nôm nào được in cả

Sách toàn về kiến thức Hán Nôm mà không có lấy một chữ Hán Nôm nào được in cả Đó là quyển Đình Nam Bộ Xưa và Nay của 2 thầy Huỳnh Ngọc...

Sách toàn về kiến thức Hán Nôm mà không có lấy một chữ Hán Nôm nào được in cả

Đó là quyển Đình Nam Bộ Xưa và Nay của 2 thầy Huỳnh Ngọc Trảng và Trương Ngọc Tường.

Không biết những kiến thức về các danh từ Hán Nôm trong quyển này là do 2 thầy trên thật sự đã đọc/ nghiên cứu từ văn bản Hán Nôm, hay là ai đó (ví dụ các ông cụ giữ đình / miếu) dạy lại cho 2 thầy nhỉ, nên 2 thầy không viết được một chữ Hán Nôm nào trong quyển sách này hết.

À, bạn có biết quyển này có vài danh từ Hán Nôm bị diễn âm sai không ? Mình mới đọc sơ qua khi ngồi ăn trưa, chưa đọc kỹ.

Và tức cười nhất, 2 thầy viết về nghiên cứu đình miền Nam mình, mà lại viết nhăng viết cuội thêm về  bọn Thực Dân Pháp, rồi chế độ Ngô Đình Diệm gì đó, rồi người cách mạng phải giả bộ viết sớ mà lồng ý khen người chống Pháp hay gì đó.

Mình nghĩ, 2 thầy này mà viết sách như thế, hãy tập trung vô viết thêm các chữ Hán Nôm có ý nghĩa ra sao, viết như thế nào, tại sao đọc diễn âm là vậy, là vậy, để độc giả biết 2 thầy có đủ trình độ Hán Nôm chưa mà chuyên viết về Hán Nôm.  Vì chúng ta đâu muốn lại xảy ra trường hợp như ông thầy gì đó làm Khoa trưởng Khoa Khảo Cổ hay Lịch Sử ở trường đại học TPHCM, mà viết bài trên tạp chí Khảo Cổ gì đó, mà viết chữ Hán Nôm sai ráo trọi, vậy mà lại diễn âm đúng mới bất ngờ, như mình kỳ trước đã nêu ra.

Với lại, viết về đình miền Nam, mà lại thêm cả vụ Thực Dân Pháp rồi người cách mạng gì đó, nó như một người đi ăn bún mắm Hà Tiên hay bún đậu mắm tôm, mà lại bị bắt ngồi kế bên cô Hoa Hậu đeo miện và chơi nước hoa Chanel #5 khi ăn vậy.  Cô Hoa Hậu đó mới vô duyên làm sao.  Đi ăn bún mắm Hà Tiên, người ta cần ôm em Hán Nôm đủ chữ và kiến thức để mà nói về mắm, và ăn ngon ra sao, chớ ai cần ngồi kế bên cô Hoa Hậu mà chụp selfie chung đâu hén.

Viết về người cách mạng khi bàn về đình miền Nam để làm gì nhỉ ? Hay 2 thầy này không đủ nội dung nên viết thêm, dạng “thừa giấy làm gì chẳng vẽ voi” chăng ?

Hay 2 thầy muốn kê tủ đứng người miền Nam, ai cũng tự hào ở trỏng là con cháu Lục Vân Tiên, anh hùng lắm, nhưng hoá ra nhiều đình ở miền Nam có cả bàn thờ chủ tịch Hồ Chí Minh cơ đấy, dù ông là một người Cộng Sản theo thuyết duy vật.  Mà hình như hầu hết các cụ coi đình ở miền Nam ngày nay, một chữ Nho bẻ đôi cũng không biết đúng không?

Mồng 3 Tết @ California, USA

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật