Breaking News:

latest

SINOPHOBIA, TRƯỚC VÀ SAU VIRUS

SINOPHOBIA, TRƯỚC VÀ SAU VIRUS Với virus và những khám phá không tốt đẹp gì về nước Tàu, hình ảnh một Trung Quốc xứng đáng lãnh đạo thế giới...

SINOPHOBIA, TRƯỚC VÀ SAU VIRUS

Với virus và những khám phá không tốt đẹp gì về nước Tàu, hình ảnh một Trung Quốc xứng đáng lãnh đạo thế giới, mà Tập Cận Bình bỏ công sức tiền bạc ra để tô vẽ, đã  bị sứt mẻ nặng nề. Đó có lẽ hậu quả lâu dài, tai hại nhất đối với Bắc Kinh.
Dưới đây là cuộc thăm dò dân ý tại nhiều nước về nước Tàu, thực hiện  năm 2019, trước coranovirus.
Bên trái, mầu xanh, là tỷ số những người nghĩ tốt ( một cách tích cực ) về nước Tàu, bên phải, mầu đỏ là những người có ý nghĩ xấu, tiêu cực.
Những nước trong phần trên danh sách, đỏ nhiều hơn xanh, là những nước đã làm ăn, đụng độ với Tàu, càng ngày càng hiểu rõ hơn chân tướng các ông con trời. 
Phần dưới danh sách, là những nước, trừ Nga, đang được Tàu ồ ạt đổ tiền vào đầu tư, chỉ thấy cái lợi trước mắt, chưa thấy cái tròng treo cổ.
Nếu làm thăm dò sau virus, kết quả chắc chắn sẽ khác hẳn.
Không thấy VN trong danh sách, nhưng khỏi cần thăm dò cũng có thể đoán được kết quả. Đại khái, 99% mầu xanh  đối với tập đoàn lãnh đạo và bọn lâu la, theo đóm ăn tàn; 99% mầu đỏ đối với dân. 
VN là xứ cai trị bởi một nhóm thảo khấu, nghĩ ngược lại dân, nhưng vẫn cầm quyền ngon lành, năm này qua năm khác.

Từ ThứcKhông có nhận xét nào

Nội Bật