Breaking News:

latest

TẠI SAO NÓI CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ?

TẠI SAO NÓI CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ? Đây là câu nói nổi tiếng của Boris Yeltsin, tổng thống đầu  tiên của nước Nga.Nhiều người nghe qua...

TẠI SAO NÓI CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ?

Đây là câu nói nổi tiếng của Boris Yeltsin, tổng thống đầu  tiên của nước Nga.Nhiều người nghe qua câu này hiểu theo ý là "chủ nghĩa cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể thay thế".

Thật ra ý của Boris Yeltsin không phải như thế. Ý của ông là chế độ độc  tài không thể thay đổi. Cộng sản là chế độ độc  tài đảng  trị, một trong ba loại độc  tài nên nằm trong phạm vi đó.

Tại sao chế độ độc tài không thể thay đổi ?

Vì bản chất của chế độ độc tài là quyền lực . Cho nên tất cả các tổ chức chính trị , xã hội trong chế độ độc  tài đều  phục vụ cho sự cầm quyền của một cá nhân, gia đình, đảng phái.

Ví dụ đơn giản khi anh nói nền giáo dục của Việt Nam bây giờ thối nát quá ,phải "đổi  mới" thôi. Nhưng anh không thể thay đổi  cái mục đích của nó là phục vụ cho sự cầm quyền của đảng cộng sản. Vậy thì sự thay đổi  của anh là láo.

Anh cải tiến chữ viết, sách giáo khoa hay làm gì đi nữa cũng vô ích khi anh vẫn đang ca ngợi HCM, đảng cộng sản chứ không giáo dục về lòng nhân bản, đạo đức , truyền thống dân tộc.

Anh có thay đổi được cái này không ? Không bao giờ, đảng sẽ không cho anh làm điều đó, trừ phi anh truất phế được sự cầm quyền của đảng.

Đổi mới bộ máy công an ? Làm sao đổi  được khi công an bảo vệ đảng chứ không bảo vệ dân.

Trừ phi anh thay đổi  được hiến pháp, có đối lập, tam quyền phân lập, tòa bảo hiến thì đảng mới không còn đứng trên hiến pháp và công an không còn bảo vệ đảng.

Trong một cơ chế độc  đảng như vậy mà anh bảo đổi  mới Bộ công an là để  bảo vệ dân thì chỉ là nói dóc để  mị dân.

Tại sao các nhà tư tưởng thế giới đều  nói tất cả các chế độ  độc  tài (không chỉ riêng cộng sản ) đều là các trại súc vật ?

Bởi vì mối liên quan mang tính logic : độc tài là quyền cai trị riêng tư- muốn giữ quyền cai trị thì phải đàn  áp nhân quyền( nếu không dân sẽ dùng nhân quyền để  làm cho nước  không bị cai trị nữa). Kết quả là khi đàn  áp nhân quyền thì xã hội sẽ biến thành trại súc vật.

Công an là công cụ để  chăn dắt trại súc vật đó.
 Do đó  khi anh đòi đổi mới Bộ công an tức đổi  mới công cụ chăn dắt mà không thay thế cái quyền lực đứng trên hiến pháp thì anh chỉ làm cho chế độ đôc  tài thêm mạnh mà thôi.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật