Breaking News:

latest

VỀ “ĐỔI MỚI” CÔNG AN VIỆT NAM CỦA BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH

Tôn trọng anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nhưng đọc  bài viết của anh tôi không khỏi chạnh lòng cảm thấy buồn. Cho đến bây giờ sau hơn 20 năm có ...

Tôn trọng anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nhưng đọc  bài viết của anh tôi không khỏi chạnh lòng cảm thấy buồn. Cho đến bây giờ sau hơn 20 năm có internet nhưng các anh vẫn mang nặng tư duy "đổi  mới" những cái thuộc về đảng CSVN nhào nặn ra. " Đổi mới" cái gì chứ khi lực lượng công an là công cụ của riêng một đảng phái nhất định, dùng để  bảo vệ quyền lực cho riêng một đảng nắm quyền?

Người ta chỉ nói đổi mới khi nào?

Khi lực lượng công an là của hai đảng phái.

Ví dụ lực lượng cảnh sát Mỹ.

Khi ông Trump trúng cử tổng thống, ông sẽ chỉ định Bộ trưởng bộ tư pháp Hoa Kỳ. Và người bộ trưởng này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về ngành Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ. Tương  tự những người đứng đầu hành pháp của các tiểu bang cũng chỉ định  người đứng đầu cảnh sát các tiểu bang.

Do có cạnh tranh giữa hai đảng, hai chính quyền Dân chủ và Cộng Hòa nên ông Trump chỉ đạo Bộ trưởng tư pháp là phải làm cho tốt hơn hẳn dưới thời đảng Dân chủ nắm quyền, nếu không ông sẽ cách chức. Ông bộ trưởng tư pháp cũng chỉ đạo xuống các cấp dưới như vậy.

Vì cái cơ chế này nên ngành cảnh sát Mỹ mới làm thật tốt hơn hẳn dưới thời đảng cũ nắm quyền. Đó  mới là đổi mới. Do có cạnh tranh giữa hai đảng  4 năm dưới thới Obama làm đã  tốt rồi nhưng 4 năm dưới thời Trump phải làm sao tốt hơn.

Cảnh sát Mỹ phải nịnh dân, phải phục vụ dân tốt hơn từ đó  mới được   nâng lương thăng cấp . Dân thấy dưới thời Trump bộ máy cảnh sát vì dân hơn thì sẽ tiếp tục bầu cho ông Trump và đảng Cộng hòa.

Đằng  này chế độ công an trị của CSVN chỉ một đảng , không có cạnh tranh.Vậy thì nó chỉ cần trung thành làm tốt cho đảng  của nó, phục vụ dân tốt cũng chả có ích gì. Vì đảng đâu cần phiếu bầu của dân vẫn nghiễm nhiên nắm quyền.

Cho nên nếu thật sự tâm huyết anh Vinh nên  khuyên dân đứng dậy thay đổi thể chế tạo ra hai đảng  có đối lập, kiểm soát quyền lực cạnh tranh nhau.

 Lúc đó  không cần anh Vinh bày vẽ , chỉ đạo các ông tổng thống trúng cử cũng buộc mấy ông Bộ trưởng công an đổi mới để  làm cho tốt nếu không sẽ bị cách chức.

 Đó  mới là cái gốc vấn đề  anh ạ. Cách  của anh chỉ khiến cho ngành công an làm sao "đổi  mới" để  đảng  cầm quyền lâu hơn.

Quyền lực có tính tha hóa anh không biết sao. Khuyên một con ngựa đua đổi  mới khi nó chỉ đua có một mình khác nào nước đổ  lá khoai.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật