Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CSVN ĐANG “CÀO MẶT ĂN MÀY”

CsVN đang “cào mặt ăn mày” Đối phó với đại dịch đang xảy ra, World Bank công bố sẽ chi ra 12 tỷ đollars để cho vay lãi thấp, cho không qua h...

CsVN đang “cào mặt ăn mày”

Đối phó với đại dịch đang xảy ra, World Bank công bố sẽ chi ra 12 tỷ đollars để cho vay lãi thấp, cho không qua hình thức cứu trợ, cũng như cung cấp thiết bị diệt vi khuẩn, chủng ngừa v.v...Trong số 80 quốc gia có trong danh sách, Tàu bị thiệt hại nặng với số người bị nhiễm, bị chết nhiều nhất trên thế giới. 

VN nằm trong danh sách các nước Đông Á, như Đại Hàn, Miên, Nhật, Philippines. Danh sách này, Đại Hàn đứng số 1, với người bị nhiễm là 6284, đến Nhật, Singapore. VN hàng thứ 6 với 16 người trên cả Miên chỉ có 1 người. Tuy nhiên, trong danh sách số người bị chết, thì VN là zero, so Đại Hàn 42 người. Số người tăng nhiễm là zero, trong lúc Đại Hàn 518 người. Nói cách khác, nhìn vào bảng thiệt hại về Cò Rô Na, thì VN coi như “tự hào” không có thiệt hại gì hết.

Vì vậy, những người có thẩm quyền quyết định ở Ngân Hàng Thế Giới muốn cho VN một tỷ đollars trong số 12 tỷ đó rất khó, trừ trường hợp VN đột nhiên gia tăng con số nhiễm Virus, càng nhiều càng tốt, càng rầm rộ càng có lợi. Lúc này csVN cần nhân dân, người xài FB tiếp tay loan tin số người bịnh, bị chết tăng vọt. Làng này bị cách ly, làng kia bị cấm lưu thông càng nhiều càng tốt. Tệ lắm thì cũng nhiễm vài ngàn người, chết vài trăm mạng để danh sách VN, từ số 6 lên số 2, thì số tiền 1 tỷ đollars, may ra World Bank mới cho.

Và đó là lý do hai ba hôm nay Tuyên Giáo ra quân rầm rộ; ca bài ca thãm, để chuẩn bị nâng cấp danh sách. Đảng tính dấu thiệt hại về Vi Khuẩn để tránh bị thiệt hại kinh tế, giữ khách du lịch; nhưng tính già hoá non. Giờ thấy 12 tỷ mà mình mất ăn thì bốc cát mà đớp.

Hiện nay danh sách World Bank đã rỏ, VN không bị thiệt hại, 16 người hết bệnh về nhà ngủ, csVN tự hào trị được con Cò Rô Na rồi. Xét trên báo cáo đó thì VN, cũng như Cambot chắc nhận vài trăm ngàn làm quà, đau hơn hoạn, nên đảng csVN phải ra chiêu, “cào mặt ăn mày”. Thứ hai, tôi tính sẽ gửi lại danh sách này cho World Bank, kèm theo tin Báo csVN loan tin 16 người trị dứt “tao có chi mô”, để nhắc nhở họ. Vì Mỹ cũng vừa chuẩn chi hơn 8 tỷ nửa, một phần trong đó cũng sẽ giúp các nước đang bị dịch. Cho nên giới Dân biểu Quốc Hội Mỹ, cũng cần được thông tin để nếu họ thấy csVN cào mặt cho chảy máu, thì cứ nên để họ cào.

Đỗ T. Công

Không có nhận xét nào

Nội Bật