Breaking News:

latest

QUA VIỆC ĐEO KHẨU TRANG THẤY ĐƯỢC TÍNH CÁCH CỦA TỪNG DÂN TỘC.

QUA VIỆC ĐEO KHẨU TRANG THẤY ĐƯỢC TÍNH CÁCH CỦA TỪNG  DÂN TỘC. Tại sao ở châu Âu và Mỹ khi đi vào siêu thị không thấy người nào đeo kh...

QUA VIỆC ĐEO KHẨU TRANG THẤY ĐƯỢC TÍNH CÁCH CỦA TỪNG  DÂN TỘC.

Tại sao ở châu Âu và Mỹ khi đi vào siêu thị không thấy người nào đeo khẩu trang ? Vì họ cho rằng mình không bệnh, không ho, không hắt xì hơi nên không gieo rắc virus ra xung quanh. Vì thế không cần đeo.

Như vậy họ tin rằng những người bị bệnh sẽ đeo để tránh lây lan cho người khác nên mình không cần đề phòng. Một sự tin tưởng đến  từ văn hóa, từ giáo dục.

Người Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn không có sự tin tưởng đó. Nếu họ có bệnh nhưng đi giữa những người không mang khẩu trang họ cũng sẽ lấy xuống. Vì sợ bị kỳ thị. Vì cái khẩu trang sẽ tố cáo mình đã bị lây nhiễm.

Tại sao ở Việt Nam hầu hết đều mang khẩu trang và chính phủ bắt buộc điều đó? Vì họ không tin ai cả, chỉ tin chính mình. Vì nhiều người mang khẩu trang nhưng vẫn lén lút nhổ nước bọt bôi vào nắm cửa nhà hàng xóm hoặc ở các chỗ công cộng. Vì tâm lý mình xuống nước rồi thì phải kéo người khác xuống nước theo cho công bằng.

Chính vì vậy ở châu Á mới thiếu khẩu trang chứ châu Âu, nước Mỹ không hề thiếu.

Bởi họ có một thứ khẩu trang xài hoài không hết . Đó  là ý thức văn minh. Sự tin tưởng giữa người với người không hề muốn hại nhau.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật