Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

TIÊN SƯ TRẦN DẦN, TUYÊN GIÁO TRẦN ĐÌNH THU, HÁN NÔ CHÂU XUÂN NGUYỄN LÀ MỘT LÒ ĐỘI BÔ CHO HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TIÊN SƯ TRẦN DẦN, TUYÊN GIÁO TRẦN ĐÌNH THU, HÁN NÔ CHÂU XUÂN NGUYỄN LÀ MỘT LÒ ĐỘI BÔ CHO HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG  Tiên giáo Ả Trần Đình Thu ...

TIÊN SƯ TRẦN DẦN, TUYÊN GIÁO TRẦN ĐÌNH THU, HÁN NÔ CHÂU XUÂN NGUYỄN LÀ MỘT LÒ ĐỘI BÔ CHO HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

Tiên giáo Ả Trần Đình Thu thì phán Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ quay cần qua Mỹ rời bỏ Tàu cộng, Tiên sư Trần Dần thì phán y chang Hán nô Châu Xuân Nguyễn rằng tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ là Gorbachev của Việt Nam và lão ta sẽ Việt Nam vào tháng 4/2022. Tụi bay muốn ăn gì tao cúng chớ ngồi đó phán theo kiểu đội bô Hán nô Nguyễn Phú Trọng mà tao khinh. 

Tin Hán nô Nguyễn Phú Trọng quay cần qua Mỹ, Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ là Gorbachev của Việt Nam thì thà tin con Ngọc Trinh người tình cũ của trọc phú Hoàng Kiều còn trinh hoặc tin cái đám ca nô bên này sẽ xách vali rời Mỹ khi Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ 2 như chúng nó đã tuyên bố vào năm 2016 sẽ có độ tin cậy nhỉnh hơn. Lũ khốn nạn./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật