Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Về tiểu sử công nữ Ngọc Vạn trong bộ Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả

Về tiểu sử công nữ Ngọc Vạn trong bộ Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả Thời nay, bạn đọc ở đâu về công nữ Ngọc Vạn, người ta đều trưng ra bằng c...

Về tiểu sử công nữ Ngọc Vạn trong bộ Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả

Thời nay, bạn đọc ở đâu về công nữ Ngọc Vạn, người ta đều trưng ra bằng chứng là bà đã có mặt và được chính thức viết trong thế phả của dòng họ Nguyễn Phước cả.

Dĩ nhiên việc được viết là một chuyện, còn có hay không bà công nữ nào đó tên là Ngọc Vạn lấy vua Chân Lạp lại là một chuyện khác.

Mình đọc sử thấy có việc vua Minh Mạng rất quan tâm đến việc dòng họ, và ra bao nhiêu là phép tắc, có cả Tôn Nhơn Phủ nữa mà.

Nên không hiểu con cháu dòng họ Nguyễn Phước đã bắt chước ai mà lại viết láo cả vào quyển thế phả của dòng họ như thế này ? 

À, "viết láo" có nghĩa là viết mà không có bằng chứng sử liệu gốc (primary sources) đưa ra đó bạn.  Có khi con cháu dòng họ Nguyễn Phước cũng bắt chước thiên hạ, nghe phong phanh đâu đấy rồi viết bậy vào quyển Thế Phả của dòng họ cũng nên.Mà dòng họ Nguyễn Phước là dòng họ vua cả mấy trăm năm, vậy mà con cháu thời nay cũng viết Thế Phả "cơ hội" quá hén.

Và chắc là nếu có nhà nghiên cứu nào lại đem quyển Thế phả này ra làm bằng chứng là có cô công nữ tên Ngọc Vạn lấy chồng là quốc vương Chân Lạp, thì xin mời bạn đi hỏi Tôn Nhơn Phủ của dòng họ Nguyễn Phước thời nay.  Nhưng chỉ hỏi những người có ăn học và tôn trọng việc nghiêm túc trong học thuật thôi bạn nhé.  Đừng lại tìm hỏi những người biết chút Hán Nôm, nhưng hay đùa, đổi cả tên ông tổ dòng họ Nguyễn Kim thành Nguyễn Cam, mà không là Nguyễn Cám, dù khi họ đổi tên họ ông tổ dòng họ của vua, họ không cho biết từ lý do nào mà họ khẳng định đọc là Cam mà không đọc theo một cách khác là Cám theo Khang Hy Tự Điển há.  

Trước, mình có thấy một bạn nói là "dòng họ người ta, người ta được quyền viết như thế".  Mình xin thêm luôn câu sau là "vậy dòng họ vua, mà viết Thế Phả tưởng tượng, thì xin từ nay, đừng tự hào mà gọi mình là con cháu vua nữa nhé.  Dòng họ vua mà còn phải viết Thế Phả tưởng tượng như thế, thật là nhục cho nước Việt".  

Chào buổi sáng thứ Ba @ San Jose, California

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật