Breaking News:

latest

XUẤT CẢNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA VIỆT CỘNG DƯỚI GIÁC ĐỘ CỦA NHÀ TÂM LÝ CHIẾN

XUẤT CẢNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA VIỆT CỘNG DƯỚI GIÁC ĐỘ CỦA NHÀ TÂM LÝ CHIẾN Hãy nhớ rằng, Việt cộng nó coi cái tổ chức nhân quyền không ra...

XUẤT CẢNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA VIỆT CỘNG DƯỚI GIÁC ĐỘ CỦA NHÀ TÂM LÝ CHIẾN
Hãy nhớ rằng, Việt cộng nó coi cái tổ chức nhân quyền không ra gì, nó sẵn sàng không cho người đại diện của tổ chức này vào Việt Nam. Các tù nhân lương lẹo được xuất cảng là do các tổ chức nhân quyền bảo lãnh, thỏa thuận với Việt cộng.
Vì vậy, Việt cộng sẽ không ngu tới mức thả cọp về rừng để dưỡng hổ di họa ngoại trừ những con cọp đó đã được Việt cộng thuần hóa, giúp Việt cộng săn mồi. Việc Việt cộng xuất cảng tù nhân lương tâm là "ba nhiệm vụ của một mục đích".
- Nhiệm vụ thứ nhứt là muốn thể hiện Việt cộng nhân văn trong mắt cộng đồng quốc tế.
- Nhiệm vụ thứ hai là thu được bộn dollar về cho đảng tà quyền cộng sản thông qua việc mua bán tù nhân lương tâm.
- Nhiệm vụ thứ ba là "giữ đảng từ xa". Tức thông qua những tù nhân lương tâm có đào tạo, cam kết hoàn thành nhiệm vụ do Việt cộng giao phó, những con NHỘNG ĐỎ là tù nhân lương tâm kia sẽ phá nát cộng đồng chống cộng ở hải ngoại, chỉ điểm cho Việt cộng về thân thế, danh tánh của họ để cho sát thủ ám sát nếu Việt cộng thấy nguy hiểm hoặc sẽ cấm họ nhập cảnh vào Việt Nam để đánh đổ Việt cộng.
Nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những hình mẫu cấy nhộng của Việt cộng./.

Tran Hung.

XEM LẠI: NẤM ĐỘC NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH
Không có nhận xét nào

Nội Bật