Breaking News:

latest

CỐ Ý NHẦM LẪN

CỐ Ý NHẦM LẪN Tình trạng bất đồng ngôn ngữ không quá lớn vào thời điểm hiện tại khi sau mỗi phần tweet sẽ có ngay phiên dịch tại chỗ dưới bà...

CỐ Ý NHẦM LẪN

Tình trạng bất đồng ngôn ngữ không quá lớn vào thời điểm hiện tại khi sau mỗi phần tweet sẽ có ngay phiên dịch tại chỗ dưới bài viết. Thế nhưng một số tờ báo trong nước lại dịch và viết một tiêu đề gây nhầm lẫn lớn cho người đọc theo kiểu: Tổng thống Mỹ cảm ơn Việt Nam sau khi nhận được đồ bảo hộ Covid-19.

Twitter giới hạn số lượng dưới 200 từ. Và có phận phụ dịch ngay bên dưới. Thế nhưng tại sao lại từ gà hoá quốc như vậy? Công ty DuPont sản xuất hàng bảo hộ y tế là của Mỹ và công ty chuyển vận FedEx cũng là Mỹ, chúng ta chỉ làm thủ tục thông quan hàng hoá cho họ thôi.

Trong tình huống này chỉ có thể nói là họ cố ý nhầm lẫn, chứ không tờ báo nào lại kém tiếng Anh đến thế hoặc thiếu quy trình tới mức không hiểu người ta viết gì, để rồi “viết một đằng hiểu một nẻo”.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật