Breaking News:

latest

CSTQ ĐÃ LỪA DỐI TRẮNG TRỢN SỐ NGƯỜI NHIỄM BỆNH VÀ CHẾT VÌ VI KHUẨN VŨ HÁN

CsTQ đã lừa dối trắng trợn con số người nhiễm bệnh và chết vì Vi Khuẩn Vũ Hán. Dựa theo tính toán trên dân số, và mức độ lây ở Mỹ, Ý, ...

CsTQ đã lừa dối trắng trợn con số người nhiễm bệnh và chết vì Vi Khuẩn Vũ Hán.

Dựa theo tính toán trên dân số, và mức độ lây ở Mỹ, Ý, Pháp, Đức v.v...Bản ước tính của American Enterprise Institute cho thấy là con số người bị nhiễm Vi Khuẩn Vũ Hán ở Tàu phải lên đến 2.9 triệu người. Nếu cho tỷ lệ chết chừng 10%, thì con số người chết ở Tàu vì nạn đại dịch Vũ Hán phải lên đến 290,000 người, nếu thấp nhất là 5%, thì cũng phải chết 145,000 người. 

Tuy nhiên, con số chính thức csTQ công bố là nhiễm bệnh chỉ có 82,249 người, chết thì chỉ có 3,341. Một con số hoàn toàn vô nghĩa, lừa lọc và buồn cười; nếu so với con số của thế giới đang bị nhiễm Vi Khuẩn Vũ Hán, là 1,925,151 người bị nhiễm và chết là 119,699 người. Về mặt dân số, Tàu có 1.4 tỷ người, trong khi đó, Mỹ chỉ có hơn 328 triệu người. Nhưng tại Mỹ, hiện nay đã có 587,155 người bệnh và hơn 23,644 người đã chết. 

Những cái chết oan uổng do chính vi khuẩn Vũ Hán của cs Tàu truyền ra bên ngoài.

"China’s COVID-19 figures are not arithmetically sensible. The Communist Party has deliberately made estimation difficult, but, outside of Wuhan city and Hubei province, cases are low by a factor of 100 or more.

In late January, Chinese media provided information about migrant outflow from Wuhan before quarantine. Using a lower number than theirs, then conservative figures for migrants’ infection rate and time in circulation before national lockdown, generates an estimate of 2.9 million cases."


Đỗ T. Công 

Không có nhận xét nào

Nội Bật