Breaking News:

latest

CUỐI CÙNG ,ANH TRUMP CŨNG ĐÃ ĐỂ MẮT TỚI THẰNG VOA-MẤY TAY THÂN CỘNG TRONG VOA SỬA SOẠN HÀNH LÝ LÀ VỪA

Cuối cùng, anh Trump cũng đã để mắt tới thằng VOA.  Mấy tay thân cộng trong VOA  sửa soạn hành lý là vừa . Nhà Trắng • Ngày 9 Tháng 2...

Cuối cùng, anh Trump cũng đã để mắt tới thằng VOA.  Mấy tay thân cộng trong VOA  sửa soạn hành lý là vừa .

Nhà Trắng • Ngày 9 Tháng 2020 Năm 2020
Giọng nói của nước Mỹ dành tiền của bạn để nói cho các chế độ độc quyền

Voice of America là một mạng lưới tin tức toàn cầu được tài trợ bởi người đóng thuế Mỹ. Chi tiêu khoảng 200 triệu đô la mỗi năm cho nhiệm vụ " kể chuyện của nước Mỹ " và " giới thiệu các chính sách của Hoa Kỳ một cách rõ ràng và hiệu quả " cho những người trên toàn cầu.

Ngày nay, tuy nhiên, VOA quá hay nói về kẻ thù của nước Mỹ-không phải công dân của nó.

Đại dịch Coronavirus không ngoại lệ. An toàn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép virus chết người lan rộng khắp thế giới.

Các nhà báo nên báo cáo sự thật, nhưng VOA đã thay vào đó đã khuếch đại tuyên truyền của Bắc Kinh. Tuần này, VOA đã gọi Vũ Hán của Trung Quốc khóa một "mô hình" thành công được sao chép bởi nhiều thế giới-và sau đó tweet ra video về chương trình ánh sáng kỷ niệm của chính phủ Cộng sản đánh dấu kết thúc cách ly.

Thậm chí còn tệ hơn, trong khi nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ dẫn đầu từ Trung Quốc, VOA đã tiến thêm một bước: Nó đã tạo ra đồ họa với thống kê của chính phủ Cộng sản để so sánh số lượng tử vong Coronavirus của Trung Quốc với nước Mỹ Khi các chuyên gia tình báo chỉ ra, đơn giản là không có cách nào để xác minh độ chính xác của con số của Trung Quốc.

Câu chuyện Coronavirus chỉ là một ví dụ về mẫu này. Năm ngoái, VOA đã giúp làm nổi bật nguồn cấp dữ liệu Twitter của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif trong khi ông đang phát hành các mối đe dọa chống Mỹ và chia sẻ các video tuyên truyền chống Mỹ.

" VOA sẽ đại diện cho nước Mỹ," Điều lệ hướng dẫn của nó đọc. Và trong nhiều năm sau khi thành lập trong Thế chiến thứ hai, VOA đã phục vụ đó bằng cách thúc đẩy tự do và dân chủ trên toàn thế giới cho những khán giả khao khát cả hai.

Hôm nay, VOA đang quảng bá tuyên truyền thay vào đó-và đô la thuế của bạn đang phải trả tiền cho nó.


Bản Gốc: Cuối cùng, anh Trump cũng đã để mắt tới thằng VOA.  Mấy tay thân cộng trong VOA  sửa soạn hành lý là vừa .

The White House • April 9, 2020
Voice of America spends your money to speak for authoritarian regimes

Voice of America is a global news network funded by American taxpayers. It spends about $200 million each year on its mission to “tell America’s story” and “present the policies of the United States clearly and effectively” to people around the globe.
Today, however, VOA too often speaks for America’s adversaries—not its citizens.
The Coronavirus pandemic is no exception. Secrecy from the Communist Party of China allowed the deadly virus to spread across the world.
Journalists should report the facts, but VOA has instead amplified Beijing’s propaganda. This week, VOA called China’s Wuhan lockdown a successful “model” copied by much of the world—and then tweeted out video of the Communist government’s celebratory light show marking the quarantine’s alleged end.
Even worse, while much of the U.S. media takes its lead from China, VOA went one step further: It created graphics with Communist government statistics to compare China’s Coronavirus death toll to America’s. As intelligence experts point out, there is simply no way to verify the accuracy of China’s numbers.
The Coronavirus story is just one example of this pattern. Last year, VOA helped highlight the Twitter feed of Iran Foreign Minister Javad Zarif while he was issuing threats against the U.S. and sharing Russian anti-U.S. propaganda videos.
“VOA will represent America,” its guiding Charter reads. And for years after its founding during World War II, VOA served that mission by promoting freedom and democracy across the world for audiences who longed for both.
Today, VOA is promoting propaganda instead—and your tax dollars are paying for it.
Không có nhận xét nào

Nội Bật