Breaking News:

latest

XỬ PHẠT KHÔNG ĐÚNG CƠ SỞ

XỬ PHẠT KHÔNG ĐÚNG CƠ SỞ Việc xử phạt với hành vi tụ tập quá 02 người trên cabin xe là một hành động bất ổn về pháp lý. Việc xử ph...

XỬ PHẠT KHÔNG ĐÚNG CƠ SỞ

Việc xử phạt với hành vi tụ tập quá 02 người trên cabin xe là một hành động bất ổn về pháp lý.

Việc xử phạt này dựa vào Nghị định 176/2013 về xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, không có điều khoản nào quy định về việc cấm hành vi tụ tập quá số người quy định trong tình trạng dịch bệnh. Căn cứ này chỉ xuất hiện dựa vào Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 30/03/2020.

Việc tuân thủ Chỉ thị số 16, lấy đó làm căn cứ (tại mục 1 của Chỉ thị), thì không ổn về pháp lý vì Chỉ thị không phải là văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Điều này đã được tôi bàn tới hôm trước về hệ quả mà nó đưa tới. Và đây là một thực tế chứng minh.

Đồng thời, những người ngồi trên xe không phải là người tham gia chống dịch theo các định nghĩa và diễn giải của các văn bản pháp lý. Những người này không thực hiện hành vi tụ tập đông người nơi công cộng - đây là hoạt động nghề nghiệp, chở khách, nếu vi phạm về số người chở thì phạt về hành vi đó. Trong khi văn bản này cũng không trích dẫn ra điều khoản để làm căn cứ xử phạt (phạt cả 3 người hay chỉ tài xế lái xe). Chỉ thị 16 cũng đã loại trừ nhiều trường hợp hoạt động nhất định là như vậy.

Nhiều tình, huyện, xã còn đổ đất hay đặt các trụ bê tông để chặn đường theo kiểu hào luỹ cô lập phòng tuyến với khẩu hiệu “làng cách ly làng; xã cách ly xã; huyện cách ly huyện; tỉnh cách ly tỉnh”. Điều này là một sự áp dụng thái quá và không đúng tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nhưng vấn đề chưa ổn của văn bản này thì đã được phân tích trước đó rồi - văn bản không có tính luật nhưng tạo ra quy phạm luật pháp.

Hiểu sai tinh thần chống dịch, hiểu sai khái niệm về chủ thể phòng chống dịch. Và điều này tạo nên những tréo ngoe như đang thấy.

Lê LuânKhông có nhận xét nào

Nội Bật