Breaking News:

latest

3 KIỂU NGƯỜI ĐI CHÙA?

3 KIỂU NGƯỜI ĐI CHÙA? 1. ĐI CHÙA THEO PHONG TRÀO? Thấy người ta đi hay bạn bè rủ nên mình cũng đi theo. Hoặc có cảm tình với vị trụ trì hay ...

3 KIỂU NGƯỜI ĐI CHÙA?

1. ĐI CHÙA THEO PHONG TRÀO?

Thấy người ta đi hay bạn bè rủ nên mình cũng đi theo. Hoặc có cảm tình với vị trụ trì hay một vài vị Tăng Ni nào đó nên đến chùa và cúng chùa. Đã là cảm tình thì sẽ dễ thay đổi. Khi vị Tăng Ni đó không làm mình vừa lòng, hoặc giả đi một thời gian thì tự nhiên chán không đi nữa bỏ chùa?

2. ĐI CHÙA ĐỂ CẦU XIN?

Đi chùa để cầu xin. Kiểu người này coi Phật như vị thần linh có thể ban phước giáng họa. Họ đi chùa với mục đích chính là để cầu khẩn van xin Phật ban cho mình, cho gia đình mình những lợi ích vật chất như buôn may bán đắt, làm ăn phát tài, thăng quan tiến chức... Nhưng sau một thời gian cầu xin không có kết quả thì họ liền không đi chùa nữa, vì cho rằng Phật không linh, không phù hộ.

3. ĐI CHÙA TU HỌC TÌM HIỂU GIÁO LÝ

Kiểu người thứ ba đi chùa vì lòng tôn kính Tam Bảo, đến chùa với mục đích tu học, tìm hiểu nghiên cứu kinh điển, thân cận nương tựa các bận thiện tri thức, chân tu thực học, tin sâu nhân quả, sửa đổi bản thân, áp dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống, để được an lạc hạnh phúc ngay hiện tại ngay trên cõi đời này...
Đã là một Phật tử bất cứ ai cũng thường tìm đến chùa,  lấy “Tam bảo” làm nơi nương tựa, tu học, và trau dồi kiến thức hầu giúp cho bản thân có một tâm linh trong sáng để loại trừ “Vô-minh” phiền não đem đến tinh thần “Giác ngộ” giải thoát...

# Thái Thanh Hùng #Không có nhận xét nào

Nội Bật