Breaking News:

latest

ĐIỂM MẶT NHỮNG TÊN VIỆT GIAN PHÁ HOẠI TIẾN TRÌNH XÓA SỔ VIỆT CỘNG (tiếp theo)

ĐIỂM MẶT NHỮNG TÊN VIỆT GIAN PHÁ HOẠI TIẾN TRÌNH XÓA SỔ VIỆT CỘNG (tiếp theo) III. ĐIỂM MẶT NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG ĐIỂN HÌNH: ...

ĐIỂM MẶT NHỮNG TÊN VIỆT GIAN PHÁ HOẠI TIẾN TRÌNH XÓA SỔ VIỆT CỘNG (tiếp theo)

III. ĐIỂM MẶT NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG ĐIỂN HÌNH:

1. Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong:

1.2. Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong quyết tâm xóa bỏ chiếc phao hy vọng của dân tộc Việt Nam:

Ở phần 1.1 tôi đã nói về "Những biểu hiện của Ả Trần Nhật Phong chứng minh Ả Trần Nhật Phong là 01 tên Việt cộng nằm vùng" bằng minh chứng vợ của Ả Trần Nhật Phong là Vẹm cái Phượng Mai, một văn công Việt cộng hoạt động ngoại tuyến với nhiệm vụ "giữ đảng từ xa". Vợ là một ả Việt cộng nằm vùng thì chồng cũng sẽ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Giờ tôi đi vào nội dung của vấn đề.

Vào hôm trước, cộng phỉ con Trương Quốc Huy có khẳng định ở cuối buổi livestream nói về Việt Nam Cộng Hòa rằng "có một sự thật, chúng ta không thể lấy lại một quốc gia đã mất", điều này có nghĩa là Trương Quốc Huy khẳng định Việt Nam Cộng Hòa đã vĩnh viễn không bao giờ phục hồi. 

Hòa theo cộng phỉ con Trương Quốc Huy, vào hôm thứ Bảy ngày 23/5/2020, Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong có buổi livestream với chủ đề "CT ĐẶC BIỆT THỨ BẢY 23/5/2020: Hiệp định Paris - Cam Ranh - Đập Tam Hiệp, nói một lần cho xong". Giờ tui sẽ phân tách từng chủ đề một để giải ngố cho tên Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong "ngu mà tỏ ra nguy hiểm", riêng tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy thì tui sẽ có một phần giải ngố riêng cũng trong chủ đề này.

Trong buổi livestream hôm 23/5/2020, Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong phán rằng "về QUY TẮC tắc, Việt cộng đã vi phạm Hiệp định Ba Lê 1973, về NGUYÊN TẮC chúng ta có thể khởi kiện và đem cái Hiệp định Ba Lê 1973 ra để đặt lại vấn đề Miền Nam Việt Nam là HỢP LÝ nhưng về thực tế thì tui nói các bạn hãy quên cái Hiệp định đó đi bởi vì không ai nhắc tới cái Hiệp định đó nữa..." và sau đó Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong giải thích tùm lum tà la nhưng sai bét, trật phè.

Trong một đoạn đọc trên, Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật đã xài 02 khái niệm cho một nội dung đó là QUY TẮC rồi sau đó là NGUYÊN TẮC. Và cho dù có là NGUYÊN TẮC hay QUY TẮC thì rõ ràng Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong đã KHẲNG ĐỊNH "chúng ta có thể khởi kiện và đem cái Hiệp định Ba Lê 1973 ra để đặt lại vấn đề Miền Nam Việt Nam là HỢP LÝ". Tuy nhiên sau đó Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong lại tự mâu thuẫn với chính mình khi viện dẫn cái lý do tào lao là "tui nói các bạn hãy quên cái Hiệp định đó đi bởi vì không ai nhắc tới cái Hiệp định đó nữa..." để đánh chìm cái phao hy vọng của dân tộc Việt Nam đó là việc Ả Trần Nhật Phong khẳng định Hiệp định Ba Lê 1973 đã không còn giá trị pháp lý vì lý do "không ai nhắc tới cái Hiệp định đó nữa...".

Nói về giá trị pháp lý của Hiệp định Ba Lê 1973 thì Tran Hung tôi là một tín đồ đeo đuổi việc tái tục Hiệp định Ba Lê 1973 để lấy lại toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam và xây dựng một nhà nước Việt Nam thống nhứt trên nguyên tắc một nhà nước không cộng sản vận hành theo thể chế Tam quyền phân lập. Cũng vì tâm nguyện này nên tôi xuyên suốt trên trang Facebook của mình và trang Blog Người Việt Giữ Nước Việt để nói về Hiệp định Ba Lê 1973 và phương thức tái tục, ai sẽ đảm trách việc tái tục Hiệp định Ba Lê 1973,... để rồi bản thân tôi bị Việt cộng nằm vùng, Hán nô tấn công, chụp ảnh tôi là Hán nô, Việt gian, bút nô, tuyên giáo,... điều này có những người bạn trong danh sách bạn bè Facebook của tôi chứng kiến, làm chứng.

Gần đây, có một phong trào kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ để phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 ngay trong lúc này, điều lạ lùng là có không ít kẻ tôi biết rõ là Việt cộng nằm vùng như tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, tiến sĩ Trần Thị Ái Liên, cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy,... lại nhiệt tình quảng bá cho việc kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973, đồng thời có kẻ còn lấy việc ký vào bản thỉnh nguyện thơ này để làm chuẩn mực xác định ai là người chống cộng theo cách "mày không ký đích thị mày là Việt cộng nằm vùng", điều này khiến tôi có những phản ứng mạnh mẽ và đã nói quạu là "để cho Việt cộng nằm vùng quảng bá việc ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 là hành vi TRỘN CỨT VÀO CƠM". Lý do tôi quạu tôi đã nói rõ, không lặp lại ở đây cho mất thời gian.

Lẽ ra tôi sẽ phân tách rất nhiều để giải ngố cho tên Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong về cái Hiệp định Ba Lê 1973, tuy nhiên vì nguyên tắc làm việc của người Mỹ chúng tôi là làm việc theo "BỘ LỌC - FILTER", nghĩa là khi anh đã sai ở bước A thì tôi sẽ không xét tiếp ở bước B, C, D mà loại ngay tại bước A.

Việc Ả Trần Nhật Phong xài QUY TẮC và NGUYÊN TẮC nhưng sau đó lại đưa ra một ngụy biện tào lao là THỰC TẾ KHÔNG AI NHẮC ĐẾN để xúi mọi người hãy quên đi cái Hiệp định Ba Lê 1973 mà theo tôi đó là cái phao của dân tộc Việt Nam để toàn vẹn lãnh thổ và giải thể cộng sản rõ ràng là bản chất ngụy ngôn của Việt cộng. Bởi vì theo ý nghĩa về mặt ngữ pháp thì:

- QUY TẮC là các quy định, chuẩn mực hoặc các công thức, kết luận tổng quát buộc mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung hoặc trong một công việc nào đó.

- NGUYÊN TẮC là hệ thống các quan điểm, tư tưởng xuyên suốt toàn bộ hoặc một giai đoạn nhứt định đòi hỏi các tổ chức và cá nhơn phải tuân theo. NGUYÊN TẮC là điều cơ bản định ra, nhứt thiết phải tuân theo.

Việc Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong cho rằng THỰC TẾ KHÔNG AI NHẮC ĐẾN Hiệp định Ba Lê 1973 rồi xúi giục mọi người hãy quên nó đi, hăm dọa ai nhắc tới Hiệp định Ba Lê 1973 trong nhà nó thì nó sẽ block thẳng thừng là hành vi của một tên cộng nô thứ thiệt.

Có rất nhiều cơ sở để tôi giải ngố cho tên Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong, tuy nhiên tôi chỉ lấy một sự kiện mới toanh tương tự đó là Hong Kong với Đạo luật bảo vệ dân chủ của Hong Kong mà tổng thống Trump đã phải ký ban hành vào năm ngoái sẽ rõ. THỰC TẾ không chối cãi là Hong Kong đã được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Hoa theo Tuyên bố Trung - Anh ngày 19/12/1984 được ký giữa thủ tướng Tàu cộng Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh Quốc Margaret Thatcher.

Căn cứ vào Điều 12 đoạn thứ 03 của Tuyên bố chung Trung - Anh, hay nói cách khác là dựa trên NGUYÊN TẮC của Tuyên bố chung Trung - Anh, Tàu cộng đã ban hành "Luật cơ bản Hong Kong" để xác lập Hong Kong là khu hành chánh đặc biệt, đồng thời chiếu theo NGUYÊN TẮC "Một đất nước, hai chế độ" để Tàu cộng bảo chứng chế độ chủ nghĩa tư bản có trước khi chuyển giao chủ quyền, duy trì 50 năm không thay đổi.

Tuy nhiên, do THỰC TẾ là những năm qua, Tàu cộng luôn vi phạm NGUYÊN TẮC của Tuyên bố chung Trung - Anh kể cả vi phạm NGUYÊN TẮC một đất nước, hai chế độ nên dân Hong Kong đã liên tục biểu tình phản đối dẫn đến đỉnh điểm như vừa qua buộc Quốc Hội Mỹ phải căn cứ vào NGUYÊN TẮC của Tuyên bố chung chung Trung - Anh cũng như NGUYÊN TẮC của một đất nước hai chế độ mà ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong.

Đặc biệt là khi Mỹ ban hành Đạo Luật Dân chủ và nhơn quyền Hong Kong - HKHRDA vào năm ngoái, Mỹ còn dựa trên một NGUYÊN TẮC quan trọng đó là căn cứ vào Mục 4 - Các sửa đổi với Đạo luật chánh sách Mỹ - Hong Kong năm 1992. Trong Đạo luật chánh sách Mỹ - Hong Kong năm 1992 thì có một điều quan trọng là "Nếu Hong Kong trở nên ít tự chủ hơn, tổng thống Mỹ có thể thay đổi cách áp dụng luật" và THỰC TẾ thì Tàu cộng đã và đang làm cho Hong Kong ít tự chủ hơn nên Quốc Hội Mỹ vào năm ngoái tiếp tục trình và thông qua Đạo luật Dân chủ và nhơn quyền Hong Kong - HKHRDA để cải thiện THỰC TẾ.

Với Hiệp định Ba Lê 1973 cũng vậy, nếu người dân Việt Nam đồng loạt lên tiếng như Hong Kong và phải lên tiếng đúng lúc thì dĩ nhiên Mỹ sẽ dựa vào NGUYÊN TẮC của hậu Hiệp định Ba Lê 1973 là Đạo Luật hỗ trợ nước ngoài năm 1974 viết tắt là Pub.L. 93-559 đã được tổng thống Gerald R. Ford ký ban hành ngày 30/12/1974.

Cũng như Đạo Luật chánh sách Mỹ - Hong Kong năm 1992, tại Đoạn 34, điểm b của Đạo Luật Pub.L. 93-559 có nhắc tới Hiệp Định Ba Lê 1973 với đại ý: Quốc Hội xét thấy cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt ở Nam Việt Nam và Cambodia không lợi ích cho các bên liên quan và cho nền hoà bình ở Đông Dương và trên thế giới; để giảm bớt nỗi thống khổ cho người dân Đông Dương và đem lại nền hoà bình thực sự tại khu vực này, Quốc Hội "hối thúc và yêu cầu - urges and requests" Tổng Thống và Ngoại Trưởng thực hiện 5 điều. Điều thứ 5 là tái triệu tập Hiệp Định Ba Lê 1973 nhằm bảo đảm việc thực thi đầy đủ.

Tuy thuật ngữ "Hối thúc và yêu cầu - urges and requests" được hiểu là không mang tính "ràng buộc" mà chỉ "bày tỏ ý kiến" hay "khuyến cáo" nhưng đó cũng được xem là một "mịnh lịnh" của cơ quan lập pháp Mỹ là Quốc Hội Mỹ buộc cơ quan hành pháp Mỹ là chánh phủ liên bang phải khẩn cấp thực hiện Điều thứ 5 của Đạo Luật Pub.L. 93-559 là phải "tái triệu tập Hiệp Định Ba Lê 1973 nhằm bảo đảm việc thực thi đầy đủ" nếu như người dân Miền Nam Việt Nam bị các bên xâm phạm nghiêm trọng nền hòa bình, gây ra nỗi thống khổ cho người dân.

Đạo luật Pub.L. 93-559 và cả Hiệp định Ba Lê 1973 đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên, chánh trường Nước Mỹ thời kỳ Nixon làm tổng thống nhiệm kỳ đầu và tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ sau sau đó phải từ chức giao lại ghế tổng thống cho phó tổng thống Gerald R. Ford thì Hạ viện và Thượng viện đều do đảng Dân chủ kiểm soát với đa số dân biểu và thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ mang tư tưởng "chống chiến tranh Đông Dương".

Do đó, khi Quốc Hội Mỹ đã ép buộc tổng thống Nixon phải rút quân khỏi Đông Dương bằng Hiệp định Ba Lê 1973 thì sẽ không có lý do gì Quốc Hội Mỹ lại yêu cầu chánh quyền Mỹ phải thực hiện Điều thứ 5 là tái triệu tập Hiệp Định Ba Lê 1973 nhằm bảo đảm việc thực thi đầy đủ mặc dù Việt cộng đã công nhiên xé bỏ Hiệp định Ba Lê 1973 và dồn ép nhân dân Miền Nam vào nỗi thống khổ, đọa đày.

Nghĩa là nếu dân Việt Nam đồng lòng hành động như dân Hong Kong và phải hành động đúng lúc, đúng bối cảnh thích hợp thì Hiệp định Ba Lê 1973 sẽ được tái tục mà không chỉ có một giải pháp duy nhứt là ký thỉnh nguyện thơ thỉnh cầu nước Mỹ.

Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong thực chất chỉ là một tên "thợ truyền tin dẻo mỏ nhiệt tình nhưng thiểu năng chánh trị". Tội nghiệp cho không ít người lương thiện đã bị nó xỏ mũi bằng cái lưỡi gỗ của một tên Việt cộng nằm vùng ngay trong lòng người Việt Nam tị nạn cộng sản. Chủ đề tái tục Hiệp định Ba Lê 1973 do tôi viết quý vị có thể tìm trên Google ở trang Thesaigonpost hoặc trang Blog Người Việt Giữ nước Việt để đọc và hiểu thêm, riêng về việc kích hoạt Đạo luật Pub.L. 93-559 thì quý vị gõ trên Google nhóm chữ "ĐẠO LUẬT VỀ HONG KONG VÀ VẬN HỘI CỦA VIỆT NAM" sẽ thấy vì tôi đã viết vào ngày 29/11/2019.

Còn 02 chủ đề nữa mà Việt cộng nằm vùng Ả Trần Nhật Phong phán hôm 23/5/2020 là "Cam Ranh - Đập Tam Hiệp" tôi sẽ viết tiếp theo ở kỳ tới trong chủ đề "ĐIỂM MẶT NHỮNG TÊN VIỆT GIAN PHÁ HOẠI TIẾN TRÌNH XÓA SỔ VIỆT CỘNG". Trân trọng./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật