Breaking News:

latest

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Nguyễn Hòa BÌNH VỤNG CHÈO CỐ CHỐNG THÁNH CHỈ CỦA TRỌNG LÚ - SẼ CÓ PHIÊN "TÁI THẨM" VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Nguyễn Hòa BÌNH VỤNG CHÈO CỐ CHỐNG THÁNH CHỈ CỦA TRỌNG LÚ - SẼ CÓ PHIÊN "TÁI THẨM" VỤ ÁN HỒ DUY H...

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Nguyễn Hòa BÌNH VỤNG CHÈO CỐ CHỐNG THÁNH CHỈ CỦA TRỌNG LÚ - SẼ CÓ PHIÊN "TÁI THẨM" VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

Nực cười cho cái gọi là phiên tòa giám đốc thẩm xứ Đông Lào khi mất 03 ngày để đăng đàn, gióng trống gọi là Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải theo Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để cuối cùng Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao là Nguyễn Hòa Bình phải lấy biểu quyết về 4 vấn đề cụ thể và đạt được 17/17 biểu quyết bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải.

Trước khi đi vào phân tách chi tiết để mọi người nhận ra một sự thật là công lý ở Việt Nam chỉ là anh diễn viên hài thì tui xin trích lại những nội dung biểu quyết của Hội đồng thẩm phán như sau:

1. Nội dung thứ nhứt:

a/ Câu hỏi đưa ra để biểu quyết: Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không? 

b/ Kết quả biểu quyết:  17/17 thành viên biểu quyết “Không thay đổi bản chất vụ án”.

2. Nội dung thứ nhì:

a/ Câu hỏi đưa ra để biểu quyết: Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay không?

b/ Kết quả biểu quyết: Kết quả, 17/17 thành viên biểu quyết “Đúng người, đúng tội, đúng mức án”.

3. Nội dung thứ ba:

a/ Câu hỏi đưa ra để biểu quyết: Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17.5.2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, Quyết định kháng nghị số 15/QĐ-VKSNDTC-V7 của VKSND tối cao có đúng pháp luật hay không?

b/ Kết quả biểu quyết: Kết quả, 17/17 thành viên biểu quyết “Không đúng pháp luật”.

4. Nội dung thứ tư:

a/ Câu hỏi đưa ra để biểu quyết: Chấp nhận kháng nghị, hủy 2 bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị?

b/ Kết quả biểu quyết: Kết quả, 17/17 thành viên biểu quyết “Không chấp nhận kháng nghị”.

Qua 04 nội dung mà tên Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đưa ra để đi đến quyết định bác khác nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tức vẫn giữ nguyên kết luận của bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải với tuyên án Hồ Duy Hải bị tử hình, cá nhơn nhận thấy có những sai sót nghiêm trọng sau đây từ các cơ quan công quyền của Việt cộng có trách nhiệm trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, cụ thể:

1. Phía Tòa án nhân dân Tối cao mà đại diện là Chánh án Nguyễn Hòa Bình:

Rõ ràng, với vai trò chức trách của mình, khi có kháng nghị vụ án từ phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đưa vụ án ra phiên tòa giám đốc thẩm thì ngay bước thụ lý hồ sơ vụ án, nếu xét thấy kháng cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là "không đúng phát luật" thì Tòa án nhân dân tối cao sẽ không thụ lý hồ sơ vụ án ở cấp giám đốc thẩm mà gởi trả lại cho phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với giải thích cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hiểu được là kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là "không đúng pháp luật".

Vậy thì hà cớ gì Tòa án nhân dân tối cao lại tiếp nhận đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để mở ra phiên tòa Giám đốc thẩm rồi mới biểu quyết bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải với nội dung biểu quyết ở mục số 3 là "Không đúng pháp luật”.

Không cần đi phân tách tiếp 03 nội dung mà Tòa án nhân dân tối cao đưa ra biểu quyết tại Hội đồng thẩm phán phiên tòa Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải mà chỉ cần tập trung vào nội dung số 3 là đủ chứng minh "công lý ở Việt Nam chỉ là anh chàng diễn viên hài Công Lý".

Bởi vì nếu phủ quyết kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo đúng như kết quả đã biểu quyết là 17/17 thành viên Hội đồng thẩm phán biểu quyết cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là “Không đúng pháp luật” thì ngoài việc Tòa án nhân dân tối cao đã hồ đồ khi thụ lý hồ sơ vụ án ở cấp Giám đốc thẩm ra thì rõ ràng phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã không hề nắm rõ trình tự, thủ tục tố tụng nên mới ra kháng nghị rồi bị Hội đồng thẩm phán bác bỏ với lý do "không đúng pháp luật".

Như vậy, kết quả của cái gọi là phiên tòa Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải thực ra chỉ là một trò chơi chánh trị để chia ghế, giành ghế trước kỳ Đại hội XIII sắp tới và oan nhơn Hồ Duy Hải chỉ là một quân cờ trong tay của phe Bắc cộng đấu với phe Nam cộng mà phe Nam cộng có sự trợ lực của phe Trung cộng như tui đã phân vai cụ thể như sau:

Ghế thủ tướng sẽ là cuộc đua song mã giữa Vương Đình Huệ và Trương Hòa Bình. Vụ án oan Hồ Duy Hải là chủ đích của Trương Hòa Bình khi tên này còn ngồi ghế Chánh án tòa án nhân dân tối cao và cũng là chủ đích của tên Nguyễn Hòa Bình khi tên này ngồi ở ghế Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Hai tên Bình này trước đây phục tùng mệnh lịnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là phải giết quách hình nhơn thế mạng Hồ Duy Hải đi để tránh đêm dài lắm mộng.

Biết rõ ý đồ của Trương Tấn Sang trong việc bao che cho kẻ thủ ác chính là người thân của Trương Mỹ Hoa, sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đã ra tay giữ mạng oan nhơn Hồ Duy Hải bằng những xảo thuật chánh trị của hắn ta để rồi bây giờ nó đã vô tình lọt vào tay của Hán nô Nguyễn Phú Trọng.

Mặc dù tên chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vẫn sẽ tuyên án Hồ Duy Hải phạm tội giết người cướp của và bị tử hình nhưng với tình hình hiện nay cho thấy Hồ Duy Hải sẽ được minh oan, không bị tử hình. Bởi vì vụ án Hồ Duy Hải đã được Hán nô Nguyễn Phú Trọng can thiệ, chỉ đạo cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị theo thẩm quyền và pháp luật tại Công văn 688/VPCTN-PL ngày 24/7/2019. Căn cứ công văn này nên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ra Quyết định kháng nghị vụ án lên cấp Giám đốc thẩm.

Như vậy, nếu theo Hội đồng thẩm phán biểu quyết là kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là "không đúng pháp luật" thì có khác gì Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã gián tiếp khẳng định Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ban hành Công văn 688/VPCTN-PL ngày 24/7/2019 "không bị pháp luật". 

Chắc chắn, trong lúc bình thường thì có cho Nguyễn Hòa Bình ăn gan Cọp thì hắn cũng không dám làm trái thánh chỉ của Hán nô Nguyễn Phú Trọng nhưng trong tình thế hiện nay, cuộc chiến vương quyền đang vào vòng sanh tử, Nguyễn Hòa Bình thì đã quá tuổi tái bổ nhiệm nên hắn ta thí mạng cùi làm trái ý Hán nô Nguyễn Phú Trọng để bảo vệ cho Trương Hòa Bình, cho quá khứ của y và cho đám Nam cộng nhưng vẫn còn dè chừng khi không dám bác thẳng kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngay từ đầu mà vẫn thụ lý rồi mới lấy ý kiến tập thể là biểu quyết của Hội đồng thẩm phán.

Nói cách khác, tuyên bố Hồ Duy Hải phạm tội là không có thay đổi với tên chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Nhưng vụ án Hồ Duy Hải vẫn chưa đóng lại bởi phán quyết của cấp Giám đốc thẩm mà nó sẽ được TÁI THẨM vì hiện nay Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và chắc chắn vấn đề này sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Ủy ban Tư pháp Quốc Hội,... tiếp tục vào cuộc mà chắc chắn bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Quốc Hội trước đây đã từng giám sát vụ án Hồ Duy Hải trong vai trò Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Quốc Hội và Phó trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự,..." vào năm 2015.

Dĩ nhiên phe Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ thắng vì có sự chống lưng của tổng - tịch Nguyễn Phú Trọng và sự hợp lực của Quốc Hội do bà Lê Thị Nga chủ trì vì bà này cũng là dân gốc Nghệ Tĩnh cùng phe với Vương Đình Huệ. Hồ Duy Hải sẽ không bị xử tử, đây là khẳng định của cá nhơn tui./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật