Breaking News:

latest

CÔNG LÝ XỨ LỪA

CÔNG LÝ XỨ LỪA Thấy VC diễn "quá sâu" trong vụ án bưu điện Hồ Duy Hải, trước khi có kết quả, đã có nhiều người "hy vọng"...

CÔNG LÝ XỨ LỪA

Thấy VC diễn "quá sâu" trong vụ án bưu điện Hồ Duy Hải, trước khi có kết quả, đã có nhiều người "hy vọng" là bản án sẽ bị huỷ bỏ, Hồ Duy Hải sẽ được trả tự do. Hoặc ít nhất cũng sẽ được đem ra xử lại.

Đó là tâm lý tự nhiên của những tấm lòng lương thiện của con người trước áp bức, bất công.

Nhưng chính điều đó nói lên một sự thật là, người Việt dù đã sống với VC 3 phần 4 thế kỷ, vẫn không hiểu VC, vẫn tìm cách... tin VC; tin rằng VC vẫn là người, vẫn phải còn chút thiên lương, dù le lói!

VC sẽ giết bất cứ ai, làm bất cứ chuyện thất nhân bất đức, tàn ác, vô luân nào để đạt được mục đích, để bảo vệ quyền lợi của chúng khi CẦN THIẾT.

Quá khứ đã chứng minh: chúng giết cha mẹ vợ con mình; giết ân nhân mình; giết hàng trăm ngàn người trong cải cách ruộng đất có kế hoạch đàng hoàng; tỉnh táo chôn sống hàng chục ngàn người trong chiến thắng Mậu Thân; tràn vào xâm lăng miền Nam, chúng giết bất cứ ai trước họng súng, nằm trong tầm đạn; cướp được miền Nam rồi, chúng cào hốt, vơ vét, bắt bỏ tù, đày đoạ người miền Nam xuống tận đáy địa ngục và còn nghiến răng nói "chưa giết hết chúng mày là nhân đạo lắm rồi"!...

Vì bất cứ lý do gì, hèn nhát, ngây thơ, lương thiện, lợi lộc, ích kỷ..., mà tìm cách tin VC là tự sát. VC không phải là người như những người bình thường có thiên lương nghĩ.

Vì người Việt đem bụng người suy ra bụng ác quỷ nên mãi mãi bị ác quỷ lừa. Người Việt sẽ còn bị lừa dài dài, hểt đời ông đến cha, đến con, đến cháu...


Ngô Du Trung
(Ảnh: internet)
Không có nhận xét nào

Nội Bật