Breaking News:

latest

PHÁP LUẬT HAY NHÂN LUẬT.!!!!!!!!

PHÁP LUẬT HAY NHÂN LUẬT.!!!!!!!! Một xã hội là bao gồm rất nhiều tầng lớp, rất nhiều thể loại người, rất nhiều ngành nghề và rất nhiều nhóm ...

PHÁP LUẬT HAY NHÂN LUẬT.!!!!!!!!

Một xã hội là bao gồm rất nhiều tầng lớp, rất nhiều thể loại người, rất nhiều ngành nghề và rất nhiều nhóm nghề. Để tạo ra một xã hội tốt, cần có pháp luật chuẩn mực, trung thực, khách quan, minh bạch và phải công bằng. Để thực hiện những điều đó, cần phải có nhóm người biết luật, hiểu luật, tuân thủ theo luật và công bằng. 

VN cũng là một xã hội, đang chạy đua với thế giới để tạo một xã hội tốt hơn, con người có quyền nhiều hơn, tạo ra nhiều ngành nghề để phục vụ đời sống con người hơn. NHƯNG đó chỉ là ở một phía, ở một bộ phận, một thành phần, đó là “NHÂN DÂN” mà thui. Còn thành phần lãnh đạo, họ hầu như làm điều ngược lại, đối lập với sự phát triển của nhân loại, đối ngược quy luật của thời đại và phản chiếu lại những điều nhân dân đang cố gắng hoàn thiện để tạo ra một xã hội tốt đẹp, công bằng và văn minh. 

Tại sao tui lại có hai ý kiến đối ngược nhau vậy? Nếu bạn hiểu hơn, suy nghĩ xa hơn, tư duy hơn, cách nhìn bao quát hơn, và đứng về phía người dân để cảm nhận, bạn sẽ dễ ràng nhận ra điều đó. Để tui nói cho các bạn nghe, các bạn hiểu về cái nhìn và tư duy của tui về xã hội VN hiện tại nhé ☺️. Gồm những vấn đề sau, 

1. “VN một xã hội cướp bóc”: vì sao tui đưa ra điều đó, các bạn có thấy một đất nước dân chủ nào, có tệ nạn cướp bóc nhiều như VN không? Ở đây tui muốn nói CƯỚP giữ lãnh đạo và dân. Có nước nào mà số dân oan mất đất tỷ lệ thuận với số tài sản của quan chức không?. Có nước nào khi bạn đi làm bất kỳ một giấy tờ gì đều phải có “PHONG BÌ” lon tay cho cán bộ không?. Xin vào bất kỳ một công việc nào (đặc biệt vào nhà nước) đều phải có đồng tiền dẫn đường, càng chức to phong bì càng dày. Ra đường thì CSGT, vào viện thì lon tay bác sĩ, y tá. 
Còn những kiểu cướp mang danh “thay trời hành đạo” (xã hội đen) chúng được bảo kê bởi những lãnh, những cán bộ ở nơi cái kiểu hành đạo đó đặt dinh thự. Xã hội đỏ bao che, nâng đỡ và bao kê cho xã hội đen phát triển, chúng phát triển nhanh bao nhiêu, dân khốn nạn cùng cực bấy nhiêu.

2. “Thời gian chúng tạo ra hệ thống pháp luật để cho phép ăn cướp”: Điều này rất phù hợp với VN hiện nay, điều này phản ánh chuẩn xác với cơ chế hoạt động của VN hiện nay. Những tập đoàn “mafia đỏ” đã tạo ra hệ thống pháp luật riêng, nhằm chia chác những lợi nhuận mà tập đoàn “mafia đen” làm ra. Chúng hoạt động ở tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực  và ở mọi giai tầng của xã hội hiện nay:
- Bất động sản
- Ngân hàng
- Hàng không
- Hàng hải
- Y tế
- Giáo dục 
- Môi Trường .....

3. “Tạo ra hệ luân lý, để vinh danh việc cướp bóc”. Hệ thống mafia đỏ, bao chùm cả lãnh thổ VN, chúng bao che, nuôi lớn hệ thống xã hội đen. Ở mỗi địa bàn, đều có một hoặc vài băng nhóm bảo kê phát triển. Điều đó không những làm cho cán bộ ở địa bàn đó giàu lên, mà những băng nhóm đó còn giúp cán bộ dẹp mọi hành vi phản đối, tố cáo, và bất bình của nhân dân đối với chính quyền địa phương đó. Những tập đoàn băng nhóm xã hội đen, chúng hoạt động công khai hơn, bất tuân pháp luật hơn, và phát triển hơn nhờ có sự chống lương của những tập đoàn xã hội đỏ (cán bộ, lãnh đạo). Lấy ví dụ gần đây nhất là tập đoàn doanh nhân Đường Nhuệ. Chúng làm việc, hoạt động và những hành vi trái pháp luật, công khai như vậy mà cơ quan huyện - tỉnh đều không hay biết. Vậy có lạ không? Có nghe được không? Có tin được không? Ai bao che? ai chống lưng? Ai bảo kê? Ai mắt nhắm mắt mở bỏ qua? Ai tôn vinh họ lên mức “Doanh Nhân”? Ai tặng thưởng?

Tất cả những điều trên, không phải là một xã hội cướp bóc diễn ra hàng ngày sao? Không phải chúng tạo ra một hệ thống pháp luật để cho phép cướp bóc diễn ra sao? Và không phải để vinh danh những việc cướp bóc đó sao? Khi nào PHÁP LUẬT được THƯỢNG TÔN, khi đó sự CƯỚP BÓC mới không còn. Khi nào CHẾ TÀI đủ nghiêm, khi đó mới không còn sự vinh danh hão.

Nguyễn Minh Vũ (Biển Nắng)
Không có nhận xét nào

Nội Bật