Breaking News:

latest

VỀ BÀI VIẾT CỦA THẦY NGUYỄN VĂN TRƯỜNG LIÊN QUAN TỚI TẬP BẢN ĐỒ DUMOUTIER

Về bài viết của thầy Nguyễn Văn Trường liên quan tới tập bản đồ Dumoutier Mà bạn có thể đọc tại đây >> http://www.vjol.info/inde...

Về bài viết của thầy Nguyễn Văn Trường liên quan tới tập bản đồ Dumoutier

Mà bạn có thể đọc tại đây >> http://www.vjol.info/index.php/ssir/article/view/24722/21153
Về bài viết của thầy Nguyễn Văn Trường liên quan tới tập bản đồ Dumoutier


Mình không hiểu đoạn văn dưới đây mà thầy Trường nêu ra trong bài viết có nghĩa là gì ? 

****

"Về bản đồ biển đảo, G. Dumoutier cho biết: "[...]Cảng đầu tiên xuất hiện ngay trên tờ Bản đồ số XIX của tập bản đồ được ghi tên là Đại Xiêm Môn (Cảng Đại Xiêm). Đó là cảng Fai-Fo (Hội An), dải đất có tên gọi này ngày nay là huyện Duy Xuyên.  Nó được gọi trên bản đồ là Cửa Đại, cũng có nghĩa là Cửa Lớn.  Người ta thường nói Cửa Đại, nhưng đó chỉ là một nửa chử, tên đầy đủ là Cửa Đại Xiêm".

****

Nhưng rõ ràng trên bản đồ số XIX, có hai địa danh khác nhau là Đại Chiêm Môn 大占門 và Đại Môn 大門.  Như vậy, cửa Đại Chiêm là cửa Đại Chiêm và cửa Đại là cửa Đại trên bản đồ XIX. Đây là hai địa danh hoàn toàn khác nhau.  Cửa Đại Chiêm (#541) nằm ngay đầm Hội An, còn cửa Đại (#547) và cửa Tiểu (#548) thì nằm về hướng Tây của cửa Sa Kỳ.  Và bản đồ XIX vẽ rõ ràng 3 chữ Đại Chiêm Môn 大占門 ở chỗ Cửa Đại Chiêm (#541).  Vậy từ đâu mà thầy Trường khẳng định "Nó được gọi trên bản đồ là Cửa Đại, cũng có nghĩa là Cửa Lớn.  Người ta thường nói Cửa Đại, nhưng đó chỉ là một nửa chử, tên đầy đủ là Cửa Đại Xiêm"? Và dĩ nhiên Cửa Đại (#547) ở Sa Kỳ thì hoàn toàn không liên quan gì đến Cửa Đại Chiêm cả.  Mình không hiểu thầy Trường viết như thế là sao ? Và ai thường nói là Cửa Đại vậy bạn ? Và người ta nói là Cửa Đại thì liên quan gì đến bức bản đồ này ? 

Và tại sao địa danh Đại Chiêm Môn 大占門  mà thầy Trường lại phiên âm ra thành là Đại Xiêm Môn nhỉ ? Mình thấy chữ 占 này thường đọc Hán Việt là Chiêm, ví dụ như Chiêm Thành 占城.  Đã bao giờ chữ 占 đọc Hán Việt là Xiêm vậy nhỉ ? Việc học giả Dumoutier diễn âm 占 là Xiêm thì là một chuyện, nhưng mình muốn biết là thầy Trường, một thầy ở trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, diễn âm 占 sang Hán Việt là Xiêm, thì có là OK không ?

Thanks

Brian — đang cảm thấy nghi ngờ cùng với Thanh Hiếu và 3 người khác.

Không có nhận xét nào

Nội Bật