Breaking News:

latest

ĐẶNG CHÍ HÙNG - VỀ MẤY ĐỨA “DÂN CHỦ” CHỐNG TRUMP

Ngay từ khi ô Trump đưa ra đường lối tranh cử tôi đã từng viết trên FB: Ô Trump không thể thay dân VN lo cho dân VN. Trách nhiệm xóa CS, tho...

Ngay từ khi ô Trump đưa ra đường lối tranh cử tôi đã từng viết trên FB: Ô Trump không thể thay dân VN lo cho dân VN. Trách nhiệm xóa CS, thoát Tàu là của con dân VN. 

Khi ô Trump lên, tôi tiếp tục nói: Hãy để ông ấy yên, ông ấy là dân Mỹ bầu lên. Ông ấy đã nói làm cho nước Mỹ tốt lên. Đó là việc chính đáng. Các quý vị ở nước khác sao cứ phải thay dân Mỹ phản đối ông Trump? 

Việc ô Trump làm là vực dậy nước Mỹ, điều này có lợi cho VN và hại cho Tàu. Ô Trump không bao giờ "Phải có trách nhiệm" giúp VN cái lọ, cái chai. 

Các vị chống Trump đến cái tên cúm Tàu không dám nói, đến cái chết của dân VN còn ko dám nói (Lại đi biểu tình vì cái ô bên Mỹ), đến thảm họa Tàu cộng ở nước Úc, Pháp lại không dám nói .... Thì các vị chẳng có tư cách gì chống ô TT Mỹ cả. 

Đặng Chí Hùng
Không có nhận xét nào

Nội Bật