Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CHỈ LÀ MỘT GÓC NHỎ CỦA TOÀN TRẠNG NỀN GIÁO DỤC

CHỈ LÀ MỘT GÓC NHỎ CỦA TOÀN TRẠNG NỀN GIÁO DỤC Câu chuyện trường Ams chỉ là một trong vô vàn các câu chuyện giáo dục ở xứ này: chuyên hay kh...

CHỈ LÀ MỘT GÓC NHỎ CỦA TOÀN TRẠNG NỀN GIÁO DỤC

Câu chuyện trường Ams chỉ là một trong vô vàn các câu chuyện giáo dục ở xứ này: chuyên hay không chuyên và chuyên để làm gì?

Ở ta, chuyên chỉ chủ yếu luyện gà nòi để thi cử là nhiều.

Mà làn sao phải tranh cãi về cái danh hiệu trường Ams làm gì nhiều.

Chỉ cần đặt tiếp ra vài câu hỏi sau đây là ra tất cả mọi vấn đề cần tranh cãi:

- Những người học Ams thành công ở những lĩnh vực nào?
- Bây giờ những người từng học Ams đang ở đâu?
- Bao người vào trong hệ thống nhà nước làm việc và bao nhiêu trở thành đảng viên Đảng cộng sản và hoặc có lợi ích liên quan?
- Bao người vượt đèn đỏ trong đời sống? Bao người lo lót chạy chọt cho chính mình hoặc con cái trong những mưu cầu hàng ngày?
- Bao người mở miệng ra là quy cho người khác chính kiến chính trị là “phản động” hay “thế lực thù địch”?
- Bao người có thành tựu thực sự và đóng góp của họ là gì cho xã hội?
- Nếu giáo dục “tốt” thì xã hội này tại sao nhiều tệ nạn và lắm vấn đề hư hoại trong giáo dục thế?
- Họ đóng gố gì ngoài “khoa học” về mặt đời sống chính trị và dân trí cho đất nước?
- Bao nhiêu người học Ams dám nói lên chính kiến chính trị của bản thân? Và bao nhiêu người dám đứng ra tranh biện thay vì tạo Poll để dùng sức mạnh tập thể hòng loại trừ những quan điểm “gây khó chịu” cho lớp vỏ của họ?

Họ cứ tuyên dương trường Ams bằng sự tự hào nhờ “danh tiếng” (trường công, tiêu tiền thuế của dân), nhưng điều đơn giản nhất là đánh giá sự hữu ích của nó với đời sống thực trạng xã hội thì không thấy.

Nếu những điều trên được trả lời, ta có thể chứng minh được hệ thống giáo dục chuyên là “tốt” và có ích cho xã hội hay không. Bằng không, những bảng số điểm toàn 10 này của những thí sinh đăng ký dự tuyển vào cấp 2 trường Ams chỉ là một cái rê chuột trên bảng Exel của một hệ thống giáo dục đã tha hoá và nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều cho việc giáo dục để trở thành nhân lực cho quốc gia.

Lê Luân
Không có nhận xét nào

Nội Bật