Breaking News:

latest

CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN (phần 2)

CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN (phần 2) Lại nói chuyện con cháu của Mã Viện, tức Mã Truy Phong, sau khi bắt tay với bọn Thi Phá trong triều đình An Nam th...

CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN (phần 2)

Lại nói chuyện con cháu của Mã Viện, tức Mã Truy Phong, sau khi bắt tay với bọn Thi Phá trong triều đình An Nam thực hiện khởi nghĩa Cát Linh thành công, dựng được cột bê tông làm chỉ dấu thì quất ngựa truy phong ôm mớ vàng bạc thong thả vừa đi vừa ăn chơi tà tà về phương Bắc.

Về đến cố hương, vì vàng bạc ăn chia được nhiều quá, Mã Truy Phong bội thực chết, giao hậu sự của cột bê tông Cát Linh lại cho Mã Truy Thu, là đàn em của mình.

Thu lên thay tài năng không kém đàn anh. Vừa lên là đã tính kế phối hợp cùng bọn Thi Phá đem 100 vạn lạng vàng đắp tiếp vào cột. Có kẻ tả hữu hỏi Thu chưa chắc bên An Nam đã cho mình thu tiếp. Mã Truy Thu cười khạch khạch, đuổi tả hữu ra ngoài. Quả nhiên sau đó có tin An Nam đắp tiếp vào cột 100 vạn lạng vàng.

Thời khí thay đổi, đất Bắc sinh ra đại dịch khiến cơ đồ của Mã Truy Thu cũng khó khăn, Thu bèn kêu tả hữu gửi yêu cầu đòi An Nam cống nạp thêm 50 vạng lạng vàng nữa. Bọn tả hữu thấy cha con Mã gia kiếm tiền dễ quá, bèn nô nức đi đòi tiền.

Lại nói triều đình An Nam, sau khi bọn Thi Phá giúp Mã Truy Phong dựng cột bê tông khởi nghĩa thành công thì cả bọn về hưu làm người tử tế, có kẻ lặn không sủi tăm, có kẻ vẫn đăng đàn rao giảng lí luận blo bla... Đàn em của Thi Phá là Thi Nhau Phá lên thay, vẫn tiếp tục quản lý mấy cây cột bê tông.

Nhận được thư hàm đòi tiếp 50 vạn lạng vàng của Mã Truy Thu gửi, Thi Nhau Phá bèn gọi tả hữu vào vấn kế. Tả hữu nói chiêu đòi tiền đắp cột bê tông này là tuyệt chiêu Sinh Tử Phù của Thiên Sơn Đồng Mỗ,  đưa cũng chết mà không đưa cũng chết.

Phá cười ha hả, các chú đúng là không biết lý luận, Mã Truy Thu đòi thì ta cứ đưa đi đã, tiền của dân chứ có phải của ta đâu. Dân thiệt mà ta lợi thì mới ổn định được triều ca, ổn định được chính trị.

Bọn tả hữu nghẹn ngào thốt lên, “Thi Nhau Phá đại nhân đúng là diệu kế, diệu kế”.

H.M 

Xem lại Phần 1 ở đây

https://www.facebook.com/100016510534264/posts/483917415501939/?d=n


Không có nhận xét nào

Nội Bật