Breaking News:

latest

NGƯỜI VIỆT NAM VẪN CHƯA HIỂU VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI LẬP.

NGƯỜI VIỆT NAM VẪN CHƯA HIỂU VAI TRÒ CỦA ĐẢNG  ĐỐI LẬP.  Ở Việt Nam mỗi khi có biểu tình thì chính quyền CSVN luôn chụp mũ là có bàn tay đạo...

NGƯỜI VIỆT NAM VẪN CHƯA HIỂU VAI TRÒ CỦA ĐẢNG  ĐỐI LẬP. 

Ở Việt Nam mỗi khi có biểu tình thì chính quyền CSVN luôn chụp mũ là có bàn tay đạo diễn phía sau. Bàn tay đó là Việt Tân hay một bọn "phản động" nào đó.

Ở Mỹ có biểu tình nếu chính đáng, bất bạo động thì không ai nói gì, tuy nhiên khi có bạo động thì chính quyền phải điều tra xem một tổ chức nào giựt dây.

Người Việt Nam quen nếp nghĩ của chế độ độc tài đổ ngay cho phe đối lập. Điều này không khác gì chính quyền hay thành phần còn yêu kính đảng CSVN đổ thừa cho phe "phản động".

Tuy nhiên phe đối lập ở Mỹ lại làm một việc là duy trì sự hiệu quả của bản hiến pháp Hoa Kỳ 1776.

Nếu không có đảng Dân chủ làm nhiệm vụ phê bình, chỉ trích, đấu đá, moi móc,công kích...đảng cầm quyền của ông Trump thì bản hiến pháp này chỉ là mảnh giấy lộn.

Thế nhưng một điều kỳ lạ là phe đấu tranh dân chủ của Việt Nam lại không hề ủng hộ phe đối lập cùng địa vị như họ, đó là đảng đối lập mà lại ủng hộ phe đang nắm quyền. Bất cứ cái gì sai trái họ cũng dựng thuyết âm mưu cho là có bàn tay của đảng đối lập.

Điều này theo logic thì không khác gì chính quyền và dân Việt nghi ngờ họ vậy. Do đó đảng Dân chủ thổ tả luôn là tội phạm trong mắt họ. Nhưng cũng vì ở Việt Nam chỉ một đảng không có một đảng như "đảng thổ tả" này nên dân Việt mới khổ.

Vì không có đảng thổ tả nên cụ Kình mới bị bắn chết, Hồ Duy Hải mới bị tử hình oan, anh Lương Hữu Phước mới nhảy lầu. Vì không có đảng đối lập đối chọi với đảng CS cầm quyền nên mới không có công lý, không có tự do dân chủ.

Vậy thì cùng cảnh ngộ, đúng ra phải ủng hộ đảng Dân chủ họ lại tấn công đảng đã tạo ra công lý, ngăn chặn và kiểm soát quyền lực ở Hoa Kỳ.

Nguyên nhân vì đâu ? Vì dù có thế nào người Việt vẫn luôn ủng hộ cho phe đang nắm quyền dù ở bất kỳ thể chế nào. Họ vẫn không thấy được vai trò của đối lập nên cứ luôn chửi mắng lực lượng  này. Vì thế không trách tại sao 96 triệu dân trong nước vẫn bàng quan với lực lượng đối lập với đảng cộng sản.

Vì lẻ ngay chính những người trí thức chống chế độ còn chưa hiểu thì đừng trách gì người dân.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Nội Bật