Breaking News:

latest

ĐIỀU MỈA MAI!

ĐIỀU MỈA MAI!  Nói chuyện với anh loanh quanh một hồi rồi cũng bàn đến chuyện chính trị, xã hội. Khi tôi dẫn ra nguyên nhân, do bác Hồ đem c...

ĐIỀU MỈA MAI!

 Nói chuyện với anh loanh quanh một hồi rồi cũng bàn đến chuyện chính trị, xã hội. Khi tôi dẫn ra nguyên nhân, do bác Hồ đem chủ nghĩa cộng sản về làm nền tảng, thì Anh vội khoát tay, nói:

- Anh đồng ý với những nhận xét của em. Thật ra thì bọn lãnh đạo bây giờ quá lưu manh, xảo quyệt.  Chúng nó chia bè kết phái lũng đoạn quốc gia, lừa trên dối dưới, ăn tàn ăn mạt, vơ vét ngân sách, bán rẻ tài nguyên, bán cả đất đai, bến cảng...để chia chác. Chúng chỉ biết vinh thân phì gia, không đoái hoài gì đến tổ quốc, dân tộc. Đúng như bà gì đó nói "xã hội toàn người gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật". Xét theo đó thì guồng máy lãnh đạo ngày nay toàn là bọn gù cả. Nhưng về bác Hồ thì em đừng có lôi vào đây! Bác Hồ là vị anh hùng của dân tộc, bác hy sinh cả cuộc đời cũng vì dân, vì nước. Trên thế giới này, tất cả các nước, các dân tộc đều kính trọng, ngưỡng mộ bác. Em nói gì thì nói, nhưng không được xúc phạm bác Hồ!
 
 Tôi mỉm cười đứng lên bắt tay anh và nói:
 
- Thật ra, anh em mình đều là kẻ sinh sau đẻ muộn thì làm sao biết được bác như thế nào, phải không anh? Mình cũng chẳng đi khắp thế giới, tiếp xúc từng dân tộc để biết họ nhận xét về bác Hồ thế nào phải không ạ? Tất cả anh em chúng ta cũng chỉ nghe kể lại qua sách báo, qua truyền thông mà thôi. Nhưng, điều mỉa mai là, chúng ta nghe những người mà chính anh cũng mới vừa khẳng định rằng: "bọn chúng là bọn lưu manh, xảo quyệt, dối trên lừa dưới, ăn tục nói phét, chia bè kết phái, ăn tàn ăn mạt, lũng đoạn xã hội....". Trớ trêu thật! Sao chúng ta  lại phải tin những điều mà hạng người ấy nói ra?

 Mâu thuẫn quá!

Ngô Trường AnKhông có nhận xét nào

Nội Bật