Breaking News:

latest

PHỎNG VẤN BẬT MÃ ÔN

PHỎNG VẤN BẬT MÃ ÔN  Thấy triều đình quyết tâm chăn ngựa rồi thiên hạ bàn tán nên mình phỏng vấn Bật Mã Ôn cho rộng đường dư luận. - Thưa ôn...

PHỎNG VẤN BẬT MÃ ÔN 

Thấy triều đình quyết tâm chăn ngựa rồi thiên hạ bàn tán nên mình phỏng vấn Bật Mã Ôn cho rộng đường dư luận.

- Thưa ông, việc nhận chức Bật Mã Ôn làm ông cảm nghĩ gì ?
- Trước thì ta sống chung với bầy khỉ, giờ chuyển qua sống chung với bầy ngựa thì cũng như nhau cả.

- Vì sao ông làm Bật Mã Ôn rồi mà còn đại náo thiên cung ?
- Ngựa thì bắt ta chăn dắt hốt phân cực khổ, mà tụ tập ăn uống xem tiên nữ múa hát thì không mời ta, nên ta quậy là lẽ tất nhiên thôi.

- Theo ông thì vì sao CSCĐ phải nuôi ngựa ?
- Vì CSGT có bánh mì ăn thì CSCĐ phải có gì đó để ăn, ăn thịt ngựa cũng tốt mà.

- Ông nghĩ như vậy là cách nghĩ của thế lực thù địch. Triều đình nói ngựa không chỉ để ăn mà còn để tham gia vào các hoạt động trị an.
- Ôi dào, triều đình nuôi ngựa là giống ngựa Mông Cổ mà không biết về ngựa Mông Cổ. Ngựa Mông Cổ là giống nhỏ con, không hợp để làm nghi lễ. Cưỡi ngựa Mông Cổ không ai đóng yên cả. Ngày xưa kỵ binh Mông Cổ nổi tiếng thần tốc là do ngựa chạy nhanh trên bình nguyên, không đóng yên để trang bị nhẹ, kỵ binh cưỡi nó dùng cung tên và giáp nhẹ. Bây giờ CSCĐ trang bị khiên, áo giáp, súng ống nặng, đóng thêm cái yên nữa thì ngựa chạy chết chứ chạy nhiệm vụ vũ trang thế nào nổi.

- Kiến thức về ngựa của quan Bật Mã Ôn làm tại hạ khâm phục. Xin phép chụp tấm ảnh để về lưu niệm.
- Thôi đi chổ khác đi, sáng giờ hốt phân ngựa mệt bỏ mịa, vui sướng gì mà ảnh ọt.

H.M
Không có nhận xét nào

Nội Bật