Breaking News:

latest

TUYÊN BỐ CỦA TỔNG CHƯỞNG LÝ WILLIAM BAR VỀ BẠO LOẠN & KHỦNG BỐ - BỘN CHÁU NGON ANIMAL hồ chí minh VỀ LẠI XỨ ĐÔNG LÀO

TUYÊN BỐ CỦA TỔNG CHƯỞNG LÝ WILLIAM BAR VỀ BẠO LOẠN & KHỦNG BỐ - BỘN CHÁU NGON ANIMAL hồ chí minh VỀ LẠI XỨ ĐÔNG LÀO Washington ngày 31/...

TUYÊN BỐ CỦA TỔNG CHƯỞNG LÝ WILLIAM BAR VỀ BẠO LOẠN & KHỦNG BỐ - BỘN CHÁU NGON ANIMAL hồ chí minh VỀ LẠI XỨ ĐÔNG LÀO

Washington ngày 31/5/2020,  nhơn danh Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, thay mật chánh quyền liên bang, tôi William Barr, Tổng chưởng lý tuyên bố như sau:

Với sự bạo loạn đang xảy ra ở nhiều thành phố của chúng ta trên khắp đất nước, tiếng nói của các cuộc biểu tình ôn hòa và hợp pháp đã bị tấn công bởi các phần tử cực đoan bạo lực. Các nhóm người cực đoan bên ngoài và kẻ kích động đang khai thác tình hình để theo đuổi chương trình nghị sự riêng biệt, bạo lực và cực đoan của riêng họ.

Đã đến lúc ngừng ngay bạo lực và đối đầu và ngăn chặn nó. Bạo lực liên tục và phá hủy tài sản gây nguy hiểm đến tánh mạng và sinh kế của người khác, và can thiệp vào quyền của người biểu tình ôn hòa, cũng như tất cả các công dân khác. 

Nó cũng cắt xén công việc khẩn cấp cần phải được thực hiện - thông qua sự tham gia mang tính xây dựng giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo thực thi pháp luật - để giải quyết những bất bình chánh đáng. Ngăn chặn sự hòa giải và đẩy chúng tôi ra xa nhau là mục tiêu của các nhóm cực đoan này và chúng tôi không thể để họ thành công. 

Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa phương là bảo đảm rằng các nguồn lực thực thi pháp luật đầy đủ, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Quốc gia khi cần thiết, được triển khai trên đường phố để thiết lập lại luật pháp và trật tự. Chúng tôi đã thấy điều này cuối cùng đã xảy ra ở Minneapolis đêm qua, và nó đã hoạt động. 

Các hành động thực thi pháp luật liên bang sẽ được hướng vào việc bắt giữ và buộc tội những kẻ kích động cực đoan bạo lực, những kẻ đã tấn công cuộc biểu tình ôn hòa và có hành vi vi phạm luật liên bang.

Để xác định người tổ chức tội phạm và người xúi giục, và để phối hợp các nguồn lực liên bang với các đối tác tiểu bang và địa phương của chúng tôi, cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang sử dụng mạng lưới 56 Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung FBI (JTTF) hiện có của chúng tôi. 

Bạo lực do Antifa và các nhóm tương tự khác liên quan đến vụ bạo loạn gây ra là khủng bố trong nước và sẽ được xử lý theo luật và sắc lịnh của Hợp Chúng Quốc Huê Kỳ. HẾT TUYÊN BỐ.

Hiện nay, phía FBI đang liên hệ chặt chẽ với các cấp chánh quyền, cơ quan chức năng để truy tra, lôi đầu những kẻ bạo loạn, cướp bóc, đập phá tài sản của công dân và chánh quyền. Sẽ có rất nhiều kẻ sẽ bị truy tố bỏ tù, phạt tiền và đặc biệt là sẽ bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi nước Mỹ mà không ít trong số này là người Việt Nam. 

Theo tin từ đồng nghiệp thì hiện tại có khoảng 500 người gốc Việt đã tham gia bạo loạn, hôi của tại các thành phố đã được FBI đưa vào danh sách đỏ phải đối diện với hình phạt trục xuất vĩnh viễn về nước chxhcn Việt Nam. Quá trình điều tra kết thúc dự báo số người Việt bị trục xuất sẽ không dừng lại ở con số này./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật