Breaking News:

latest

VÌ SAO PHẢI KIỂM SOÁT SỰ THA HÓA CỦA QUYỀN LỰC ?

VÌ SAO PHẢI KIỂM SOÁT SỰ THA HÓA CỦA QUYỀN LỰC ?  Người Việt Nam thiếu thực tế. Xưa nay trong suy nghĩ của họ thì người lãnh đạo đất nước lu...

VÌ SAO PHẢI KIỂM SOÁT SỰ THA HÓA CỦA QUYỀN LỰC ? 

Người Việt Nam thiếu thực tế. Xưa nay trong suy nghĩ của họ thì người lãnh đạo đất nước luôn luôn phải anh minh, chí công vô tư vì trăm họ, liêm chính,giản dị, vì nước vì dân... Nếu ai trái những tiêu chuẩn trên thì bị chửi...

Người Mỹ thực tế hơn khi ngay từ thuở lập quốc họ đã biết không thể có một người như thế.Ông nào cũng không thể vì cả bá tánh trăm họ mà chỉ vì một tầng lớp, một giai cấp nhất định."Một người làm quan,cả họ được nhờ" và ông nào cũng cố giữ cái địa vị,quyền lực không để kẻ khác đoạt mất. Những gì tốt đẹp là do các ông vẽ ra hoặc cho báo chí phe mình bịa đặt ,hư cấu để lừa dân. 

Đa số các chế độ độc tài đời đầu thường chú trọng đến hình ảnh lãnh tụ trong mắt dân. Đó phải là người không vợ con,liêm khiết,tài năng... Nhưng chẳng qua nhiều người không vợ con chỉ bên ngoài, bên trong đam mê sắc dục bí mật hoặc không nhà cửa trong mắt dân nhưng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hàng tỷ USD.

Vậy cho nên họ đặt ra cơ chế cầm quyền chỉ 4 năm. Và trong 4 năm đó họ lo ông này làm bậy nên đặt ra một quyền lực ngang bằng với quyền ông ta đang nắm để nếu ông ta làm sai là truất phế,bỏ tù ngay.

Chỉ trong 4 năm mà người Mỹ lo xa phải có đảng đối lập thật sự, có báo chí, có tòa án độc lập và có cả quyền đảo chính của quân đội và cuối cùng là quyền biểu tình,sử dụng súng của người dân. Điều này chứng tỏ không phải ngoại xâm mà nội xâm từ sự tha hóa của quyền lực mới là nổi lo của họ. Và không chỉ 4 năm bầu lại quyền lực một lần họ còn xen vào đó kỳ bầu cử giữa kỳ để đảng đối lập lấy lại đa số trong ngành lập pháp để phủ quyết quyền hành pháp của tổng thống.

Người dân Việt Nam thì không thế. Họ chẳng hiểu gì sự tha hóa của quyền lực nên hy sinh tính mạng, tài sản để theo một ông duy nhất. Cũng bởi ông này cho họ thấy hình ảnh của một cha già dân tộc. Họ đắm chìm trong mơ mộng, không những chẳng cho bất kỳ quyền lực nào kiểm soát mà còn cho đảng của ông ta, con cháu của ông ta cầm quyền trọn đời.

Vậy thì khi chính quyền này tha hóa,tham nhũng, bán nước, xử án bất công họ lấy gì để xử ông này? Chẳng có gì cả. Nếu như ở Mỹ đảng Cộng hòa tha hóa sẽ có đảng Dân chủ xử  và ngược lại thì dân Việt chẳng có bất kỳ quyền lực nào để xử chính quyền ngoài quyền chửi lén.

Đó  là vì họ ngây thơ ngay từ thuở đầu lập quốc khi quá tin tưởng và giao phó sinh mạng mình vào tay một người.

Bây giờ họ vẫn ngây thơ như thế khi chỉ nhìn thấy một phía trong nền chính trị dân chủ. Họ không biết đảng Cộng hòa có thành phần cử tri da trắng và đảng Dân chủ có thành phần cử tri da đen làm nòng cốt. Và theo hiến pháp thì bên nào cũng có quyền mị dân để giành lợi thế trong bầu cử. Hiến pháp chỉ không cho phép dùng vũ lực, nhà tù để thanh toán đối lập còn ngoài ra"chính trị gia có thể làm những gì hiến pháp không cấm". Những thủ đoạn này trái với đạo đức nhưng cả hai bên đều có quyền như nhau. Tuy nó là mặt trái của nền dân chủ nhưng nếu không có nó thì hai đảng sẽ nhập thành một đảng và điều tệ hại hơn là nền dân chủ sẽ biến mất khi hai bên bắt tay nhau.

Vì vậy lịch sử nước Mỹ là lịch sử của cạnh tranh giữa giới quyền lực, nhóm lợi ích, tập đoàn kinh tế , trí thức, tầng lớp lao động, sắc dân của hai đảng phái, hai khuynh hướng chính trị khác nhau. Chính sự cạnh tranh ,đấu đá ,thủ đoạn này làm nước Mỹ trở nên vĩ đại, phát triển thành cường quốc tạo ra các chính sách thỏa mãn cho mọi sắc dân chứ không vì lợi ích của bất kỳ sắc dân đa số hay một tôn giáo đa số nào.

Ông Trump cũng vì lợi ích những người đã bỏ phiếu cho ông và đảng Dân chủ cũng vì lợi ích của những người sẽ dùng lá phiếu đem về chiếc ghế tổng thống cho họ. Trong cuộc cạnh tranh này không thể nói ai đúng,ai sai. Và hai bên phải tranh thủ khối cử tri căn bản làm nền tảng trước,sau đó mới nhắm đến khối cử tri trung lập. Nếu ông Trump đề cao tinh thần thượng đẳng da trắng thì đảng Dân chủ cũng nhắm đến khối da màu. Không lẻ đi giành khối da trắng với Trump? 

Bây giờ nếu ai đó cho rằng chỉ có người da trắng mới xứng đáng lãnh đạo nước Mỹ thì xem như vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Do đó khi đánh giá sự việc ta phải khách quan một tí. Không phải cứ yêu ai là cho thần tượng của ta là nhất, là không thể thay thế. Làm như thế bạn cũng không khác gì các thần dân dưới chế độ CSVN.

Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào

Nội Bật