Breaking News:

latest

BAO NHIÊU ĐIẠ CHỦ ĐÃ BỊ HỒ GIẾT TRONG CUỘC CÁCH MẠNG RUỘNG ĐẤT?

Bao nhiêu Điạ chủ đã bị Hồ giết trong cuộc Cách Mạng Ruộng Đất? Lịch sử không thể chạy tội cho Hồ. Cuộc Cách Mạng Ruộng Đất (CMRĐ), th...

Bao nhiêu Điạ chủ đã bị Hồ giết trong cuộc Cách Mạng Ruộng Đất?

Lịch sử không thể chạy tội cho Hồ. Cuộc Cách Mạng Ruộng Đất (CMRĐ), thực chất là cuộc "tàn sát nhân mạng" có chủ đích, mượn danh CMRĐ đã được Hồ và đảng csVN phát động từ 1953. Nạn nhân đầu tiên của Hồ là bà Nguyễn Thị Năm, tức bà Cát Hạnh Long, một nhà giàu từng ủng hộ cách mạng triệt để. Theo tờ báo Công An Điện Tử tiết lộ, khi Hồ và Giáp, Trường Chinh còn chưa nắm chính quyền, trước 1945, bà Năm đã ủng hộ 700 lượng vàng cho quân đội cách mạng. Sau khi nắm chính quyền, trong tuần lễ vàng, bà Năm tặng thêm cho đảng csVN 100 lượng nữa. (1)

Nhưng Hồ cũng không tha chết cho bà. Vận động cho phong trào CMRĐ, Hồ viết bài “Địa chủ ác ghê” trên báo Nhân Dân, ký tên là C.B. Hồi ký các lãnh đạo cs tiết lộ, C.B, tức là "Của Bác" đó. Khi thi hành án tử hình bà Năm, cán bộ cấp dưới đặt vấn đề thì lãnh đạo TW cộng sản không giải thích được, chỉ có lệnh miệng từ Cố vấn Tàu là “cọp đực hay cọp cái gì cũng giết người hết”. Thế là du kích thi hành lệnh bắn bà Năm không chút ngần ngại. (2)

Từ 1953 đến 1955, bao nhiêu oan mạng đã bị Hồ giết? Tài liệu nội bộ csVN tiết lộ chừng 15,000 người, nhưng không có bằng chứng rỏ ràng. Thực tế, con số nạn nhân bị giết từ CMRĐ cao hơn nhiều. (3)

Theo chỉ thị từ Bộ Chính Trị, lệnh ngày 4 tháng 5 năm 1953. Văn thư chỉ đạo rỏ là “chiến dịch này chúng ta phải giết một số bọn phản động và địa chủ gian ác.” Cụ thể,  văn thư giải thích là phải giết trên tổng số 1/1000 dựa vào nhân số ở mỗi Huyện, Tỉnh, Thành v.v… (4) Thí dụ, ở Tỉnh Thái Bình, báo cáo có 100,000 ngàn dân, thì cán bộ chính quyền Tỉnh phải giết ít nhất là 100 người gồm cả ác ôn lẫn điạ chủ cho đạt chỉ tiêu của Chính Trị Bộ.  Khi thi hành lệnh, cán bộ cấp dưới thường giết nhiều hơn chỉ thị. Chỉ riêng có số lượng người bị vu cáo và giam giữ từ 1953 đến 1957, đã lên đến 23,748 ngàn người rồi. Đây là con số chính thức mà csVN đã xác nhận sau đợt sửa sai. (5)

Sau cuộc CMRĐ, tổng số người bị qui địa chủ và giết oan có thể lên đến hơn 50,000 người. Đây là con số thiệt hại mà các nhà nghiên cứu về CMRĐ đều đồng ý (6). Sau đó, khi csVN lên tiếng sửa sai, Hồ đã xin lỗi nạn nhân bị giết và nhỏ nước mắt “cá sấu”. Cá sấu, vì theo hồi ký của Trần Đĩnh trong cuốn Đèn Cù; Hồ đã bí mật, cải trang che bộ râu và đích thân đi xuống tận Thái Nguyên, có mặt trong ngày xử bắn ân nhân của Hồ và đảng csVN, bà Nguyễn Thi Năm, ngày 22 tháng 5 năm 1953. (7)

Đỗ T. Công 

(1) Xuân Ba, Cong An Nhan Dan, Electronic Magazine, 2014
(2) Doan Duy Thanh, Deputy Minister’s Memoir.
3) Lind, Michael (2003), Vietnam: The Necessary War
(4) Journal of Vietnamese Studies
(5) Szalontai, Balazs (2005), "Political and Economic Crisis in Democratic Republic of Vietnam, 1955-1956"
(6)Bernard B. Fall (1967) The Two Vietnam: A Political and Military Analysis
(7)Den Cu - Tran Dinh’s Memoir


Không có nhận xét nào

Nội Bật