Breaking News:

latest

CHÁNH TRỊ LÀ QUYỀN LỢI

Chánh trị là quyền lợi  Truyền thống tức là những tính cách ít nhiều rõ nét từ đời trước truyền qua đời sau, cứ như thế, kế tiếp qua n...

Chánh trị là quyền lợi 

Truyền thống tức là những tính cách ít nhiều rõ nét từ đời trước truyền qua đời sau, cứ như thế, kế tiếp qua nhiều thế hệ, nếu có thay đổi thì cũng từ từ ở vài chi tiết nhưng trong nét lớn thì dường như cố định

Truyền thống đó là gì? là cái gốc của ông bà,là ý thức giữ toàn  toàn xứ sở,là cái mả ,cái nhà,cái bàn thờ ba đời tổ tiên của chúng ta 

Và ý thức chánh trị Nam Kỳ Lục Tỉnh ,quyền lợi Nam Kỳ Lục Tỉnh 

Sơn Nam viết:"Người ta là hoa của đất", đất nào sanh ra hoa lá của đất ấy. Đại khái, có thứ đất sanh ra trái cam chua, có thứ đất sanh ra trái cam ngọt, khó thay đổi"

Là người Nam Kỳ phải có ý thức bảo vệ quyền lợi Nam Kỳ,cái này là đầu tiên ,không có quyền thì cả đời mày ăn cám xú như con heo 

Chánh trị có xa xôi,khó hiểu không? 

Dễ hiểu lắm ,nó là tình thương xứ sở ,ý thức quyền lợi ,từ thực tế và sách sử còn ghi 

Coi bà Lựu dạy con gái cách cúng đình:“Con cứ lên trên đám cúng đình, coi bà con làm sao, mình làm y vậy là trúng hà!”(Hết trích)

Ông bà mình làm sao cái mình làm y chang vậy hà

Thương Nam Kỳ là thương cái hồn xưa của nó,cái ý thức lưu dân khai khẩn lập xóm lập làng,ý thức dân chủ,ý thức giữ quyền lợi 

Tại sao anh chị yêu xứ sở của anh?Tại sao anh chị biết thương và đau?Vì anh chị có một tấm lòng 

Đứng giữa trời đất này đôi lúc tiếc,cái phận người Việt của mình sao quá là truân chuyên

Vậy tương lai nào cho xứ Việt của chúng ta? Chúng ta phải làm sao cho quê mình bớt đau thương,bớt rên xiết? Câu hỏi này nhiều người đã hỏi ,vậy ai trả lời cho chúng ta?

Người đàn ông thành đạt là người đàn ông đã thò được bàn tay của mình vào công cuộc giúp đời,giúp ích cho dân tộc,quốc gia 

Người đàn ông đó đã có một chút danh với lịch sử,trả ơn hết thảy những ân tình của đất nước đã góp phần tạo ra mình

Người đàn ông đó đã làm rạng danh xóm làng nơi mình sanh ra,đưa quê hương mình trở thành nơi ai cũng biết,các đấng sanh thành tự hào về con cháu của mình

Người đàn ông thành đạt là người đàn ông còn có một gia đình nhỏ để đi về,có một người chờ cơm mình,những tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ

Quê mình nên mùi gió cũng quen thương, cũng đậm đà

"Viết lại đây mẩu đời luân lạc,
Thương những người chìm nổi, đầy vơi."
(Bình-nguyên Lộc)

Nguyễn Gia ViệtKhông có nhận xét nào

Nội Bật