Breaking News:

latest

LÁ PHIỀU DÀNH CHO TRUMP LÀ LÁ PHIẾU DÀNH CHO SỰ CHÍNH NGHĨA

LÁ PHIỀU DÀNH CHO TRUMP LÀ LÁ PHIẾU DÀNH CHO SỰ CHÍNH NGHĨA  Những con người của đảng dân chủ họ chưa hình thành tư tưởng dân chủ và...

LÁ PHIỀU DÀNH CHO TRUMP LÀ LÁ PHIẾU DÀNH CHO SỰ CHÍNH NGHĨA 

Những con người của đảng dân chủ họ chưa hình thành tư tưởng dân chủ và tư tưởng ,ý thức luôn gắng liền cùng CNXH cũng như là cánh tay nối dài cho Đảng Cộng sản Trung Quốc mặt sức thao túng và đưa nước Mỹ lùi vào bóng tối …những người trong quốc nội ,quốc ngoại đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ ,tự do ,nhân quyền và chống giặc Trung Quốc thôn tính ,xâm lược nếu như ủng hộ cho đảng dân chủ hay chống đối ,đã phá Donald Trump người chống lại Trung Quốc và kêu gọi thế giới cùng chung tay chống Ý thức hệ CNXH thì cũng không khác gì những con người của đảng dân chủ ,đó chính là thành phần đấu tranh dân chủ đỏ ….

Những con người ủng hộ đảng dân chủ cũng đồng nghĩa ủng hộ Ý thức hệ CNXH và ủng hộ cho Trung Quốc hay như ủng hộ sự thiết lập những tầng lớp giới trẻ không chống cộng sản mà chỉ chống cái ác mà cái ác thì nơi nơi đều có ,và sự ủng hộ cho đảng dân chủ sẽ dẫn đưa nước Mỹ trở lại chính sách ủng hộ mạnh mẽ di dân lậu ,nuôi dưỡng người thích ăn trợ cấp xã hội ,chống đối chính quyền đương nhiệm ,gây rối ,kích động làm nhiễu loạn xã hội ,chính trị Mỹ ,tung tiền ra mua đám truyền thông thổ tả ,mua người thất nghiệp biểu tình ,moi móc đời tư của các dân biểu Đảng Cộng hoà để họ tự sát vì xấu hổ hoặc từ chức…v..v…

“Condition Of Slavery”Không có nhận xét nào

Nội Bật