Breaking News:

latest

ĐÔI MẮT MÀU “ĐỎ”

ĐÔI MẮT MÀU “ĐỎ” Đây là một bình luận được tôi chụp lại trong nhóm Thảo luận về trường chuyên. Tôi quan tâm tới hai bình luận được khoanh đỏ...

ĐÔI MẮT MÀU “ĐỎ”

Đây là một bình luận được tôi chụp lại trong nhóm Thảo luận về trường chuyên.

Tôi quan tâm tới hai bình luận được khoanh đỏ. Với nhóm người được cho là “tích cực” theo cách nào đó.

Với một bài viết về giáo dục chỉ đúng gốc rễ của các vấn nạn hiện nay trong giáo dục ở các cấp - “tính đảng” và “thể chế gù”. Và hai người này nói với cách nguỵ biện tấn công cá nhân hoặc cho rằng người viết là người “nhìn đâu cũng thấy tối” và “từ cây suy ra rừng” (các lỗi nguỵ biện được gán cho tác giả bài viết để làm cho luận điểm của mình trở nên đúng.

Nhưng thử hỏi, hai người đó có thể liệt kê được đầy đủ các thảm trạng thực sự của nó từ các cấp hay không? Các cây lành mạnh và thực sự sống tốt trong môi trường giáo dục này là gì?

Mua bằng? Bán điểm? Bạo hành học sinh? Tận thu và lạm thu các loại phí, quỹ? Học thêm? Chạy chọt học bạ? Cấm đoán học sinh hoặc siên viên bày tỏ chính kiến? Lạm phát giáo sư, tiến sỹ? Sách giáo khoa và chương trình liên tục “cải cách”? Vấn nạn cờ đỏ, sao đỏ? ... còn thiếu tình trạng gì trong giáo dục nữa?

Trong một thể chế mà người ta nói “tham nhũng chằng chịt rất khó chống” hay “phải ngăn nạn chạy chức, chạy quyền”, thử hỏi trong giáo dục những việc trên không là một hệ quả hiển nhiên của điều hành và tha hoá quyền lực và con người thì còn tốt đưpj ở chỗ nào? Ngược lại, phải thấy rằng nếu chỉ có số ít người có thể “thành công” theo cách đánh giá cố gắng trong bối cảnh xã hội không có quy chuẩn về tài năng, phẩm giá và đức hạnh này để cho rằng giáo dục đang ổn mới là kẻ mù loà chứ không chỉ còn là “nhìn cây đoán rừng” hay với “đôi mắt tối” nữa.

Nếu vậy, như nhận định trong hai bình luận “sâu sắc” ấy, thì người ta đã không đi học rồi ở lại nước ngoài mà không về nước hoặc phải tìm kiếm học bổng đi du học bằng mọi cách, kể cả phải chạy điểm, học bạ để có đủ hồ sơ đẹp cho con cái họ đi. Mà ngay cả giáo sư quần đùi chẳng là minh hoạ của việc “bỏ của chạy lấy người” vừa mới đây?

Khi còn những cái cây với tư duy kiểu hai con người dưới đây, xã hội có bại hoại hay đất nước có mất đi chắc họ vẫn còn vui vẻ để tụng khen với nhau chứ chờ trông gì vào thành phần kiểu ấy?

Lê LuânKhông có nhận xét nào

Nội Bật