Breaking News:

latest

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO NHỈ?

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO NHỈ? Viện Ngôn ngữ học có Trung tâm phục hồi chức năng ngôn ngữ với biển quảng cáo to đù...

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO NHỈ?

Viện Ngôn ngữ học có Trung tâm phục hồi chức năng ngôn ngữ với biển quảng cáo to đùng. Nhiệm vụ đặt ra: sàng lọc, phát hiện, đánh giá năng lực ngôn ngữ, tư vấn, trị liệu ngôn ngữ, chậm nói, nói ngọng, nói lắp, nói khó, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn đọc viết. Thật vĩ đại và cao cả!

Không biết từ khi thành lập đến nay, các chuyên gia của trung tâm đã sàng lọc, phát hiện, đánh giá, tư vấn, trị liệu được những ca nào và cho đối tượng nào?

Mạo muội hỏi các chuyên gia. Trường hợp sau thì xếp vào bệnh lý gì:

Từ điển Chính tả Nguyễn Văn Khang, chuyên gia ngôn ngữ học hàng đầu của Viện Ngôn ngữ học khuyên: không viết "nền trời" nữa mà phải viết "lền trời", không viết "lợn lòi" nữa mà phải viết "lợn nòi", không viết "trầy trật" nữa mà phải viết "chầy chật", không viết "ống nhòm", "ống dòm" nữa mà phải viết "ống ròm", không viết "quắt queo" nữa mà phải viết "Quắt cheo", không viết "trét" nữa mà viết "chét" (Chét cho kín các khe hở), không viết "rơ" nữa mà phải viết "giơ" (Trục bánh xe bị giơ), không viết "soi rọi" nữa mà phải viết "soi dọi", không viết "dứt tình" nữa mà phải viết "rứt tình", không viết "nguyên xi" nữa mà phải viết "nguyên si", không viết "xiêu tán" nữa mà phải viết "siêu tán", không viết "xỉa xói" nữa mà viết "sỉa sói", không viết "xoay xở" nữa mà phải viết "xoay sở", không viết "xởi lởi" mà phải viết "sởi lởi", không viết "trâng tráo" nữa mà phải viết "trân tráo", không viết "trìu mến" nữa mà phải viết "trừu mến", không viết "sưng sỉa" nữa mà phải viết "xưng xỉa", không viết "xương quai xanh" nữa mà phải viết "xương quai sanh", không viết "hát rong" nữa mà phải viết "hát dong"... Chỉ một số trường hợp chấp nhận "tính lưỡng khả" như "chia sẻ" = "chia xẻ", "trăng trối" = "trăng trói", "nhiếc móc" = "riếc móc"...

Hay là các chuyên gia lấy cách viết đó làm chuẩn để trị liệu cho toàn dân? Vậy thì hơn 90 triệu dân Việt Nam đang mắc các triệu chứng ngôn ngữ cần phải điều trị gấp. Chúc Viện Ngôn ngữ học ăn nên làm ra vì lượng khách hàng đông vô kể. Người cần điều trị trước tiên là Hoàng Tuấn Công và Chu Mộng Long.

Cuộc làm ăn lớn này còn có tác động lớn đến văn hóa, xã hôi, giáo dục Việt Nam, tương đương như cuộc cách mạng Copernic vậy!

Còn nếu bảo cách viết của chuyên gia Nguyễn Văn Khang không chuẩn thì quảng cáo trên là phét lác. Bệnh trong nhà và bệnh của mình mà không tự sàng lọc, phát hiện, đánh giá, tư vấn và điều trị được thì đòi chữa bệnh cho ai?

Chu Mộng Long
---------

Ghi chú: Nên nhớ, Từ điển Chính tả tiếng Việt của GS.TS. Nguyễn Văn Khang được truyền thông nhà nước quảng bá với khuyến nghị: "Viết chuẩn tiếng Việt cùng GS.TS. Nguyễn Văn Khang".
Không có nhận xét nào

Nội Bật