Breaking News:

latest

THUẬN TA THÌ SỐNG

THUẬN TA THÌ SỐNG Bắc kinh bắt đầu từng bước chính sách “đốt sách vở chôn học trò” của Tần Thuỷ Hoàng ở Hồng Kông. Đời Tần, chủ tr...

THUẬN TA THÌ SỐNG

Bắc kinh bắt đầu từng bước chính sách “đốt sách vở chôn học trò” của Tần Thuỷ Hoàng ở Hồng Kông.

Đời Tần, chủ trương “dùng tất cả tài nguyên trong thiên hạ để phụng sự cho sự cai trị của Hoàng Đế". Để đạt được mục tiêu, Tần Thủy Hoàng đã gieo rắc khủng khiếp trong nhân dân, sử dụng luật lệ tàn bạo, tra tấn và trừng phạt nhằm trấn áp những ai dám chống lại chính sách của Tần. 

Tần chủ trương triệt để kiểm soát tư tưởng, độc quyền chân lý, cấm tất cả những chính kiến ngược lại quan điểm của Tần. Những ai phê phán triều đình đều bị giết. Vì vậy, cho chắc ăn, bảo đảm không bất cứ ai có thể gieo rắc tư tưởng ngược lại quan điểm của Hoàng Đế, Tần Thủy Hoàng ra lệnh "đốt sách vở và chôn sống học trò".  Những kẻ bị cho là phản kháng, những kẻ đối nghịch với triều đình, nặng thì giết, nhẹ thì tù, thân bị đày đi làm nô lệ. Thời Tần, dân số chừng 10 triệu, đã có hơn hai triệu người bị bắt làm nô lệ, đày ải, bị chết thãm bên bờ tường Vạn Lý Trường Thành. Sử sách ghi nhận, số học trò bị giết nhiều đến nỗi quan chức nhà Tần phải đẩy ra biển cho chết, thay vì đem chôn sống. Một chế độ cai trị tàn độc, dã man nhất cũng không đứng vững được 100 năm. Nhà Tần xụp đổ chỉ trong vòng 15 năm (221 TCN - 206 TCN), kết thúc trang sử đẫm máu của vị Hoàng Đế tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. 

Tư tưởng chủ đạo của Tần Thuỷ Hoàng, "lấy hết của cải trong thiên hạ mà phụng sự cho ngai vàng của Hoàng Đế". Điều này, so với chế độ độc tài của csTQ và csVN có gì khác biệt? Hình thức cai trị và trấn áp có khác, nhưng mục đích không khác. Nhằm đạt được mục đích đó, chế độ từ phong kiến cho đến cộng sản; đều phải bịt miệng và tiêu diệt các tư tưởng quan điểm khác biệt. Ai theo ta thì sống, khác ta thì chết. Khi Tần qui tội nặng nhất là tự do tư tưởng, thì csVN có điều 88, trừng phạt các tiếng nói bất đồng, còn Bắc kinh thì áp dụng các điều khoản trong Dự luật an ninh trên lãnh thổ Hồng Kông, gán ghép tội "hành động nhằm chia rẽ đất nước, lật đổ chính quyền, tổ chức và tiến hành các hoạt động khủng bố" để trấn áp và đưa người Hồng Kông vào tù.

Cũng như những thanh niên thiếu nử ở Bắc Kinh, họ chưa bao giờ nghe đến chử Thiên An Môn. Tuổi trẻ Hồng Kông 20 năm, sẽ không biết thế hệ đàn anh của chúng, có những người đã đấu tranh mãnh liệt, có người đã chết cho nền Tự do của Hồng Kông.

Đỗ T. Công


Không có nhận xét nào

Nội Bật