Breaking News:

latest

TIẾN LÊN CNXH.

TIẾN LÊN CNXH. Nay nghe Uỷ viên Bộ chính trị Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bàn về việc làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH. ...

TIẾN LÊN CNXH.

Nay nghe Uỷ viên Bộ chính trị Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bàn về việc làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH. Mình muốn phụ với anh Thưởng việc này.

Nguyên lý của cố vấn đường lối là kế thừa cái có sẵn để xây dựng cái chưa có. Căn cứ vào thực tế khách quan sau 80 năm xây dựng CNXH ở Việt Nam, nay góp ý như sau:

1/ Tiếp tục quản lý xã hội bằng ý chí cá nhân và bằng nghị quyết tập thể của lãnh đạo. Có nghị quyết là đủ, không cần pháp luật.

2/ Nếu đảng sai, đảng xin lỗi người dân. Người dân sai thì bắt họ chịu trách nhiệm trước nghị quyết và pháp luật.

3/ Những vấn đề xã hội xảy ra với dân thì cứ để đó không cần giải quyết. Khi nào dân hết ôn hoà được mà chuyển qua bức xúc thì khép họ vào tội cố tình gây rối, sau đó khép cho tội phản động, dán nhãn thế lực thù địch. Sau đó tiến hành nửa đêm bắn bỏ, không cần xét xử.

4/ Con cháu triều đình phạm pháp thì đem hồ sơ vụ việc dấu đi, rồi kiếm dân đen nào đó thế tội. Nếu dân đen chưa biết tội thì dạy cho họ phạm tội.

5/ Áp dụng nguyên tắc việc to hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không khi xử lý nếu dư luận bức xúc quá. Nếu xử lý mà dân chưa hài lòng thì coi quan nào bé nhất thì mang ra tế thần. Nếu dân vẫn chưa thông cảm thì đổ hết cho thế lực thù địch.

6/ Kiên trì giữ đường lối thân Trung Quốc để còn có đàn anh dẫn dắt lên CNXH. Nếu quan chức nào thân Nga, EU... thì khép vào tội xét lại, cách chức cho về vườn. Còn với đám thân Mỹ thì xử lý nặng hơn, điều tra tham nhũng rồi tống vào tù. Như vậy là không lo bị chệch hướng.

7/ Quan hệ Việt-Trung chỉ mắc mứu phần Biển Đông, làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết CNXH. Vậy bỏ Biển Đông là hết mâu thuẫn. Anh xài thì cũng như em xài mà thôi.

Anh Thưởng cứ phát huy như vây, em tin là ta sẽ mau đến CNXH. Người dân cũng vì vậy mà sáng tỏ hơn.

Đại tá Lương Tuấn Anh
Không có nhận xét nào

Nội Bật