Breaking News:

latest

ĐẢNG và ĐIỆN.

ĐẢNG và ĐIỆN.    Có phải là quá bi quan : " Đến cuối thế kỷ này không biết có Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt nam chưa ,, . . . Là câ...

ĐẢNG và ĐIỆN.

   Có phải là quá bi quan : " Đến cuối thế kỷ này không biết có Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt nam chưa ,, . . . Là câu nói thật " Tâm tư ,, của đầu lãnh hay trưởng đảng cộng sản Việt nam ( Nguyễn Phú Trọng ). Sau đó thì bị một đàn em, không nhịn được phản pháo bục toẹt ra " Làm gì có thứ Chủ nghĩa xã hội đó mà . . . Đi tìm ,, ( Bộ trưởng : Bùi Quang Vinh).
  Thế nhưng toàn đảng, hết đại hội này đến đại hội khác, hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Vẫn cứ lũ lượt ( Nay vào đại hội 13 ) như con thiêu thân . . . Kéo nhau đi tìm.
   Mà không thấy được ngay, thì định hướng . . . Về phía đó. Gọi là " Định hướng xã hội chủ nghĩa ,, chính là vậy. Để từ đó nào là : Cương lĩnh, mục tiêu, kế hoạch, tầm nhìn đến tít tận 2045 và xa hơn . . . Được tô vẽ.
   Thật ra, đây chỉ là một thủ đoạn gây ảo giác về tư tưởng tác động vào xã hội. Nhằm tạo vỏ bọc chính danh cho đảng cộng sản độc tài, vĩnh viễn cầm quyền. Gọi là " Dẫn dắt ,, Đất nước Dân tộc, như một sự lựa chọn tất yếu. Hay còn gọi là " Xứ mạng lịch sử giao phó ,, . . .
   Nhằm che đậy cho một thực tế : Quyền sở hữu Đất nước đã bị cướp đoạt chuyển vào tay một nhóm Người độc quyền mang tên . . . Đảng cộng sản. Và để giữ quyền lực vô biên này, thì đảng cộng sản phải chà đạp quyền con Người bất tận. Để vơ vét cho lòng tham không đáy của nó. Nên đảng quyết giữ độc quyền trong tay các lĩnh vực yết hầu của nền kinh tế mà ngành điện là một minh chứng cho thấy : Sự tột cùng khốn nạn vô lý của giá điện tăng quá cao đã và đang đánh trực tiếp vào từng đầu người Dân. 
   Còn sự nghèo nàn tụt hậu của Đất nước và nỗi thống khổ của Dân tộc dưới ách cai trị độc tài của đảng vì bị tướt mất quyền con Người, luôn phải sống trong sợ hãi bạo lực và độc hại dối trá của cường quyền cộng sản. Đang minh chứng xác tín cho cái gọi là . . . Chủ nghĩa xã hội hiện thực.
   Bởi theo chính cha đẻ của nó  V. I. Lenin đã từng xác quyết, thì hiểu ở Việt nam lúc này : Chính quyền của ông Trọng cộng với cái bóng đèn điện. Chính là xã hội, Xã hội chủ nghĩa. Chính là xã hội, Xã hội cộng sản . . . Đấy thôi.
    Giới cầm quyền cộng sản đã đè đầu cưỡi cổ được, bởi chúng Ta quỳ xuống. Hơn lúc nào hết, lúc này . . . Hỡi toàn Dân hãy thức tỉnh và đứng thẳng lên.

Phan Anh  Hữu

Không có nhận xét nào

Nội Bật