Breaking News:

latest

ĐÂY MỚI CHÍNH XÁC LÀ ÂM BINH.

ĐÂY MỚI CHÍNH XÁC LÀ ÂM BINH. Có lẻ ý Trời đã định? Có lẻ vận nước đã đến lúc suy vi? Có lẻ nên “thanh tẩy” cái dân tộc ngu muội Việt? ........

ĐÂY MỚI CHÍNH XÁC LÀ ÂM BINH.

Có lẻ ý Trời đã định?
Có lẻ vận nước đã đến lúc suy vi?
Có lẻ nên “thanh tẩy” cái dân tộc ngu muội Việt?
...........

Và có lẻ cái đám lãnh đạo hiện tại đã bất lực trước thế lực của đồng tiền?

Trong những ngày của tháng Cô Hồn, tháng 7 âm lịch hàng năm, thì năm nay, xuất hiện hình ảnh thực của sự vận chuyển đám “Âm binh” đến đất Đà Lạc.

Cô hồn hay Âm binh là gì?

Những con mà chết dọc bờ dọc bụi và những con người chết theo để làm lính cõi âm.

Âm binh đang được tải về Đà Lạc là âm binh của Tần Thuỷ Hoàng cách đây 2000 năm đã dẫn đi chém giết sanh linh của 6 nước.

Khi chết, theo di chiếu của Tần Thuỷ Hoàng, mộ của ông luôn là một ẩn số cho đến nay.
Những cái hình nhân này là bùa phép giữ mộ.

Giới khảo cỗ vẫn rất sợ mộ Tần Thủy Hoàng và những linh vật liên quan.

Tôi thực sự không biết việc đemm các "Thây ma âm binh" này về Đà Lạc là chủ trương của ai và ai là người chịu trách nhiệm cấp phép?

Mặc dù người chủ trương và người ký đồng thuận sẽ lãnh hậu quả vô cùng nặng nề mà không ai có thể giải trừ khi nó (những bức tượng) đã được định vị đủ thời gian.
Nhưng bên cạnh đó, địa dư và cư dân vùng đó sẽ mắc những tai kiếp khó thoát.

LINH TẠI NGÃ BẤT LINH TẠI NGÃ !

Quý vị cứ chờ mà xem?

Tôi xin hiến kế giải trừ:

ĐỘI CHO MỖI CON ÂM BINH MỘT CÁI NÓN CỐI LÀ TỤI NÓ SẼ MẤT LINH NGAY !

Còn vì sao mất linh thì:

THIÊN CƠ, BẤT KHẢ LẬU ?


Dương Hoà Đức
Không có nhận xét nào

Nội Bật