Breaking News:

latest

CA SĨ PHẢN QUỐC DUY MẠNH ….

CA SĨ PHẢN QUỐC DUY MẠNH …. Ca sĩ Duy Mạnh vẫn chưa thức tỉnh vì sự lệch lạc về nhân cách ,thậm chí đánh mất nhân cách của mình ,nhân cách v...

CA SĨ PHẢN QUỐC DUY MẠNH ….

Ca sĩ Duy Mạnh vẫn chưa thức tỉnh vì sự lệch lạc về nhân cách ,thậm chí đánh mất nhân cách của mình ,nhân cách và đạo đức muôn đời là thước đo giá trị của mỗi người cũng như những đức tính tốt đẹp của con người phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội nhưng có lẽ rằng một thằng mất dạy ,phản quốc như Ca sĩ Duy Mạnh không hề biết đến những điều này ,các bạn cần thu thập hết những phát ngôn dơ bẩn của Ca sĩ Duy Mạnh và gửi vào Cục Nghệ thuật biểu diễn ,yêu cầu xử lý và cấm biểu diễn đối với Ca sĩ Duy Mạnh vì Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể dung túng những tên lưu manh giả danh trí thức ,lại chứa chấp bè lũ tha hoá ,biến chất như Ca sĩ Duy Mạnh làm người của công chúng được vì sẽ nguy hại đến xã hội ,đến uy tín của Cục Nghệ thuật biểu diễn……

Biển đảo của quốc gia đâu phải để cho loại như Ca sĩ Duy Mạnh mang ra làm trò đùa ,trong khi nhân dân và một số vị tướng ,đảng viên còn trái tim dân tộc ,tình yêu đất nước đang đấu tranh quyết liệt để bảo vệ chủ quyền biển đảo ,bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đối với Trung Quốc thì Ca sĩ Duy Mạnh lại dùng lý luận phản quốc và nguy hiểm hơn là dùng lý luận giả tạo và ngụy biện để bảo vệ Trung Quốc mặc cho chúng thôn tính và xâm lược nước Việt …Trên sự thật não trạng của đám trí thức xôi thịt này suốt ngày cũng chỉ loanh hoanh chữ tiền ,rồi tán tỉnh gái gú ,nhậu nhẹt... rồi tôn nó lên là đẳng cấp và nhiệm vụ chính trị ,rất sai lầm và ấu trĩ ,nói thẳng ra ,bọn “trí ngủ” này cũng chỉ là một thứ “phế thải” của dân tộc ,sống ký sinh ngay trên thân xác của chính nó mà thôi……

“Condiiton Of Slavery”
CA SĨ PHẢN QUỐC DUY MẠNH ….

CA SĨ PHẢN QUỐC DUY MẠNH ….


Không có nhận xét nào

Nội Bật