Breaking News:

latest

KHÓC BÁC LÊ KHẢ PHIÊU

KHÓC BÁC LÊ KHẢ PHIÊU Mấy hôm nay nghĩ về bác Phiêu, muốn khóc tiễn bác nhưng sợ khóc nhiều thì bác khó đi nên đợi an táng rồi cháu ...

KHÓC BÁC LÊ KHẢ PHIÊU

KHÓC BÁC LÊ KHẢ PHIÊU

Mấy hôm nay nghĩ về bác Phiêu, muốn khóc tiễn bác nhưng sợ khóc nhiều thì bác khó đi nên đợi an táng rồi cháu mới khóc.

Huhu bác Phiêu ơi, bác ra đi lúc cả nước bị dịch vật. Cháu ngồi nghe loa phường nhắc đến công lao trời bể của bác mà tiền hỗ trợ dịch cho quán cafe của cháu mãi chưa thấy đâu nên cháu chưa đủ tập trung để quán triệt nội dung loa phường khen ngợi bác. Bọn cháu sống thực tế quá nên có lỗi với bác.

Huhu bác Phiêu ơi, báo đảng khen bác “một đời chỉ vì dân vì nước”, vậy mà đảng chỉ để bác làm tổng bí thư có 3 năm rồi không bầu bác nữa. Cháu thắc mắc là với phẩm chất của bác như thế, lẽ ra đảng phải để bác làm tổng bí thư ít nhất 10 năm hoặc suốt đời mới đúng.

Huhu bác Phiêu ơi, lúc bác còn làm lãnh đạo thì Việt Nam còn hơn Lào, Campuchia... nay hộ chiếu Việt Nam tụt thua cả mấy nước đó rồi bác ạ.

Huhu bác Phiêu ơi, lúc còn sống bác mở ra thời kỳ “16 vàng 4 tốt” với Trung Quốc. Nhờ bác đặt nền móng vững chắc đó mà nay ta có công trình kỷ niệm Cát Linh-Hà Đông và vô vàn công trình khác. Cũng nhờ đó mà giờ Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An giờ đây có việc làm, tổ chức thu gom đẩy đuổi đám Hoàng Cái mãi không hết.

Huhu bác Phiêu ơi, lúc còn sống bác kiên trì chống Mỹ. Nếu bác chỉ là dân đen như cháu thì chống ai cũng được. Nhưng bác là lãnh đạo rồi, bác lý luận kinh thư một bụng mà bác không quán triệt được “Không có... không có... và chỉ có...”. 

Huhu bác Phiêu ơi, bây giờ đảng ta cần Mỹ quay lại mà không còn bác. Cháu chỉ ước gì lúc còn sống bác gần tư bản sớm hơn, thì người vừa là đồng chí vừa là anh em một thời cách mạng với bác là cụ Kình có khi không chết trước bác. Giờ đảng ta kêu gọi chống ngoại xâm được mấy người tin.

Huhu bác Phiêu ơi, thời của bác thì đảng ta có thể đúng có thể sai, nhưng nhiều đảng viên vẫn còn thẳng lưng. Giờ ngày càng gù đi bác ạ, bác có linh thiêng thì hiển linh về nhắc đảng tập trung chữa bệnh gù.

Huhu bác Phiêu ơi, người đương thời cùng bác là bác Giang thì lâu nay cũng mệt mỏi với bác Tập. Đồng chí với nhau mà họ còn như thế, thì họ tốt lành gì với mình đâu.

Huhu bác Phiêu ơi, thời sinh tiền bác ghét bọn tư bản giãy chết, vậy mà trong số đưa tang bác có người cho quá giang trốn qua Hàn Quốc. Bác nhớ hiển linh về quở trách việc này.

Bác Phiêu thôi đã thôi rồi
Giang sơn manh mún ngậm ngùi lòng ta.

Hữu Minh

Không có nhận xét nào

Nội Bật