Breaking News:

latest

ÔNG VƯỢNG HAY VƯỢN?

Ông Vượng hay Vượn? Việt Nam có gần 100 triệu dân. Không tính hơn 3 triệu người Việt nước ngoài, đại đa số tỵ nạn chính trị. Vì csVN t...

Ông Vượng hay Vượn?

Việt Nam có gần 100 triệu dân. Không tính hơn 3 triệu người Việt nước ngoài, đại đa số tỵ nạn chính trị. Vì csVN từng cho họ là chạy theo Mỹ Ngụy, bọn ma cô đĩ điếm nên không tính. Trừ con nít, ông già thì trong nước cũng gần 60 triệu người Việt Nam, không bao gồm hơn 4 triệu đảng viên csVN và một thiểu số Việt Kiều; hiện nay vẫn coi bác là cha. Tóm lại, 60 triệu người Việt Nam này không biết ông Vượng và đảng csVN có hỏi ý kiến không? Nếu có thì lúc nào? Bao nhiêu người trả lời?

Dựa vào kết quả nào mà ông Trần Quốc Vượng hùng hồn tuyên bố và khẳng định “Đại hội XIII đảng csVN thể hiện ý chí toàn dân tộc với khát vọng đưa cả nước theo con đường xã hội chủ nghĩa”. Tức con đường của loài khỉ, loài vượn đang đi.

Như vậy, nếu ông Vượng không xài ma tuý, không bị ngáo đá thì ông Vượng phải dựa vào kết quả của cuộc thăm dò ý kiến nào đó tại Việt Nam. Tôi không biết trong số hơn 2000 người trong nước tôi hân hạnh làm quen trên Facebook, có ai được người của đồng chí Vượng hỏi ý kiến không? Và nếu có, quý vị có đồng ý như lời ông Vượng nói là “đồng tình với đảng csVN đưa Việt Nam theo định hướng XHCN” không?

Nếu không hỏi ý mà nói có thì ông Vượng mắc bệnh nói láo. Và nếu có hỏi mà nhân dân lắc đầu không muốn ông Vượng đưa đi theo con đường “xuống hàng chó ngựa” (XHCN), mà ông Vượng vẫn cố đấm ăn xôi. Thì ông Vượng mắc thêm một chứng bệnh nữa; đó là bệnh điên. Vừa nói phét, nói láo vừa điên dại nữa, thì chỉ có thể là loại người đang xài mà tuý đá nên bị mang chứng ngáo đá. Người bị ngáo đá thì lúc tỉnh cũng như mơ, nói nhưng không biết mình nói gì. Ngáo đá vừa vừa thì tuột quần tuột áo chạy ra đường. Nặng nữa thì cầm dao chém người qua đường, thậm chí giết vợ con của mình mà cũng không biết.

Tình hình này cho thấy ông Trần Quốc Vượng đang bị ngáo đá nặng, cực nặng, vô cùng nặng. Ông Vượng không tuột áo, tuột quần chạy ra đường; không cầm dao cầm súng, rượt vợ đuổi con. Ông đang đội cuốn sách Mác-Lênin trên đầu; chân nam đá chân bắc lang thang khắp phố Hà Nội; miệng lẫm bẫm tao sẽ là Vua của nước nam, tao sẽ dẩn gần 100 triệu thần dân Việt đi đến thiên đàng của loài khỉ, vượn.

Trời ơi, ai ở Hà Nội đứng gần ông Vượng thì làm ơn làm phước, giựt dùm cuốn sách Mác-Lênin trên đầu ông Vượng xuống dùm.

Đỗ T. Công
Không có nhận xét nào

Nội Bật