Breaking News:

latest

VỀ CỤ BIỆT LAM TRẦN HUY BÁ NÀO ĐÓ THẬT TÀI GHÊ

Về cụ Biệt Lam Trần Huy Bá nào đó thật tài ghê Theo bài viết này, để có thể giải thích về làm thế nào các vua Hùng dị nhân của tộc Kinh có t...

Về cụ Biệt Lam Trần Huy Bá nào đó thật tài ghê

Theo bài viết này, để có thể giải thích về làm thế nào các vua Hùng dị nhân của tộc Kinh có thể sống vài trăm năm, cụ Biệt Lam Trần Huy Bá nào đó đã giải thích rằng là hóa ra con số 18 không là chỉ cho 18 người, mà là 18 chi, và mỗi chi đều có nhiều vị vương có cùng danh xưng, ví dụ có "Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương, húy Quốc Lang, sinh năm Quý Tỵ (1768 tr. TL), lên ngôi khi 18 tuổi, truyền 5 đời vua đều xưng là Hùng Chiêu Vương, ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Canh Tuất (1631 tr. TL) đến năm Kỷ Tỵ (1432 tr. TL). Ngang với Trung Quốc vào thời Tổ Ất nhà Thương.".Tếu nhất là có cả vụ "Chi Khảm: Lạc Long Quân, húy Sùng Lãm, tức Hùng Hiền Vương, sinh năm Bính Thìn (2825 tr. TL), lên ngôi 33 tuổi, không rõ truyền mấy đời vua. Chi này ở ngôi tất cả 269 năm, đều xưng là Hùng Hiền Vương, từ năm Mậu Tý (2793 tr. TL) đến năm Bính Thìn (2525 tr. TL). Ngang với Trung Quốc vào thời Hoàng Đế (Ngũ Đế).".

Mà thời xưa, đã có triều đại hay bộ lạc phong kiến nào mà truyền ngôi đều dùng một danh xưng như Hùng Hiền Vương không há ? Hay đó là sự "sáng tạo" của ông cha người Việt chúng ta ?

Và thật là tiện lợi khi 18 chi được tính theo vòng thứ tự Bát Quái (Càn / Khảm / Cấn, v.v) và Can Chi (Đinh / Mậu / Kỷ).

Ủa, sao đọc lên như thế, toàn đồ Tàu không ? Không thấy có thứ gì là "Kinh" cả nhỉ ? Hay là các khái niệm Can Chi lẫn Bát Quái là thời Kinh Dương Vương ông cha ta đã có nhả ? Mà ông cha ta lúc đó đã văn minh đến thế, sao không có sử nhẻ ? 

Và theo bài viết, cụ Bá viết thế này "Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm các truyền thuyết, thư tịch cổ, các ngọc phả các xã quanh vùng có đền thờ các Vua Hùng như xã Hy Cương (Vĩnh Phú) hiện lưu trữ tại Vụ bảo tồn bảo tàng, Bộ Văn Hóa (số hiệu HTAE 9) thì các tài liệu này không ghi chép là 18 đời Vua Hùng mà lại ghi là 18 chi. Mỗi chi gồm nhiều đời Vua, có cả năm Can, Chi lúc sinh và lúc lên ngôi.".

Vâng, chắc do cụ hay các cụ thích nghiên cứu như thế, nên bọn trẻ thời nay mới coi khinh người già Việt Nam đòi đi nghiên cứu đủ thứ đấy.

Đây, Ngọc phả triều Hùng Vương, mời bạn đọc cho vui

Brian

P.S: Mà ở Việt Nam, có ai được gọi là "cụ" mà thật sự có nghiên cứu sử học hay văn hóa học đúng đắn không bạn ?

Không có nhận xét nào

Nội Bật