Breaking News:

latest

VỀ TRUMP TRANH CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ II

Hôm nay, sau được đảng Cộng Hoà chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng, Trump tiếp tục khẳng định quan điểm “còn đảng, cò...

Hôm nay, sau được đảng Cộng Hoà chính thức đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng, Trump tiếp tục khẳng định quan điểm “còn đảng, còn mình”.

Đồng thời Trump cũng khẳng định rằng “Thời kỳ này là thời đại rực rỡ nhất”, mặt trời vẫn chiếu sáng trên đầu nước Mỹ dù mây đen phủ bóng búa xua toàn cầu.

Trump cũng loan báo rằng có nhiều cột điện cũng từ Việt Nam chạy qua Mỹ. Trong lúc chờ Mỹ duyệt thì tạm ghé các nơi như đảo Sịp...

Trump cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục làm sáng tỏ con đường lên CNXH. Nếu 50 năm nữa chưa rõ thì 100 năm nữa cũng phải làm cho rõ. 100 năm chưa được thì 1000 năm cũng sẽ được.

Về quan hệ Trung-Mỹ, Trump nói từ đối tác chiến lược toàn diện sẽ tăng cường làm sâu thêm 15-17 cm nữa. 

Về việc cựu cố vấn Steven Bannon bị nghi vấn tham nhũng, Trump nói đôi khi phải xử lý vài người để cứu muôn người, ai không làm thì tránh qua cho người khác làm. Tuy nhiên Trump cũng lưu ý ném chuột không để vỡ bình, phải nhân văn, khoan hồng. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy chọt.

Về đảng Dân chủ, Trump cũng lưu ý là tay ai nhúng chàm thì tự gột rửa, đây là công cuộc ta tự đánh ta.

....

Hữu Minh




Không có nhận xét nào

Nội Bật