Breaking News:

latest

CHỮ NGHĨA LÔM CÔM CỦA NHÀ SẢN. ( P .1)

CHỮ NGHĨA LÔM CÔM CỦA NHÀ SẢN. ( P .1) Giữ gìn sự trong sáng và văn minh, khoa học tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi người dân Việt. Tiếng V...

CHỮ NGHĨA LÔM CÔM CỦA NHÀ SẢN. ( P .1)

Giữ gìn sự trong sáng và văn minh, khoa học tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi người dân Việt. Tiếng Việt ngày hôm nay gần như đã bị biến chất, biến dạng làm cho sự trong sáng và văn minh của tiếng Việt ngày càng méo mó, phá vỡ mọi quy tắc, đảo lộn hết tất cả về cách xưng hô, cách chào hỏi, ảnh hưởng đến gốc tích đến văn hóa văn minh của người Việt. 

Đồng ý ngôn ngữ cũng chịu sự thay đổi tác động từ quá trình phát triển của xã hội. Theo đó những từ ngữ nào quá " lạc hậu" - thể hiện tư tưởng nô lệ, ảnh hưởng nặng của tư tưởng khổng nho thì cần bài trừ nó ví dụ: Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, nam nữ thụ thụ bất thân, phu tử tòng tử....

Nhưng thiết nghĩ, có lẽ ngôn ngữ Tiếng Việt từ khi người Pháp tạo ra cho đến nay, chưa bao giờ chịu sự "hiếp dâm"  tàn phá dã man như hiện nay. Bởi lối tư duy nô tài, nô lệ và tư duy của bần cố nông sáng tạo ra những ngôn ngữ " hiếp dâm" quái đản để ngu dân, trục lợi, chạy tội và phù hợp với lối sống gấp gáp, lối sống lệch lạc, lưu manh, lươn lẹo....của chế độ cs gây ra. 

Ở bài bài này lấy một vài ví dụ điển hình: từ " quan hệ" và "mối quan hệ". Khi nào nên dùng từ " quan hệ"?  thưa, chỉ khi hai người đó có hành vi giao cấu với nhau hay nói thẳng ra là có quan hệ tình dục với nhau mới dùng từ quan hệ. Còn khi nói đến tình trạng, tình hình về ngoại giao giữa quốc gia này với quốc gia kia hoặc giữa cá nhân này với cá nhân kia, hay giữa nhóm người này với nhóm người kia ta nhất định phải dùng từ " mối quan hệ" , ví dụ nói  mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ gần đây đang được cải thiện hơn so với những năm trước. Không ai lại nói: quan hệ VN và Mỹ đang ngày càng tốt đẹp lên - xin lỗi đọc lên nghe rất bất lịch sự và tối nghĩa. Thế mà đám báo nhà sản hết năm này qua năm khác cứ dùng một cách tùy tiện không cần suy nghĩ.

Hay như từ " cưỡng chế ", cưỡng chế tức là dùng quyền lực để bắt buộc người khác phải làm theo lệnh của nhóm người có quyền lực. Vậy hành động đó phải gọi là  " cướp " không thể gọi cưỡng chế để tránh tội và đánh tráo khái niệm được. Ví dụ thay vì nói cưỡng chế nhà đất của bà con Thủ Thiêm thì phải gọi đó là " cướp" đất đai nhà của của bà con Thủ Thiêm. Cướp thì gọi là cướp sao lại gọi là cưỡng chế? 

Hoặc Cướp tiền thuế của dân thì gọi là Tham nhũng tiền ngân sách của nhà nước chxhcn VN. Rõ ràng là cướp của dân nhưng lại đánh lận con đen nên dùng từ " tham nhũng". 

Ngôn ngữ nhà sản quả thật rất lươn lẹo, tinh vi và lưu manh chúng tạo ra thứ ngôn ngữ lôm côm, quái đản để lừa mị dân chúng và hiếp dâm sự trong sáng của TV. 

Hẹn gặp lại phần 2.

Tran HoanKhông có nhận xét nào

Nội Bật