Breaking News:

latest

GỞI CUỘI Huỳnh Ngọc Tuấn, CHA CỦA Cuội Huỳnh Thục Vy

GỞI CUỘI Huỳnh Ngọc Tuấn, CHA CỦA Cuội Huỳnh Thục Vy Này Cuội Huỳnh Ngọc Tuấn và cuội con Huỳnh Trọng Hiếu, quả báo nhỡn tiền là có thiệt đó...

GỞI CUỘI Huỳnh Ngọc Tuấn, CHA CỦA Cuội Huỳnh Thục Vy

Này Cuội Huỳnh Ngọc Tuấn và cuội con Huỳnh Trọng Hiếu, quả báo nhỡn tiền là có thiệt đó. Cái thứ chim mồi Việt cộng như cha con mày mà cũng nói tới luật nhơn quả hả ?

Mày là cái gì mà bày đặt chống ông Trump và con cái của mày là cái gì mà dám chụp mũ tao ? Nay nhơn quả báo ứng rồi đó. Mày thì đánh phá các nhà Sư, con gái mày thì đánh phá các bà Sơ, con trai mày thì làm chim mồi bẫy người chống cộng từ Việt Nam qua Thái Lan tị nạn và những người chống cộng từ hải ngoại muốn xâm nhập Việt Nam theo đường bộ từ Thái Lan qua Cambodia, Lào để vào Việt Nam.

Hành vi kh.ốn nạn của gia đình mày tất sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc hơn nếu không chịu sám hối, ăn năn./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật