Breaking News:

latest

GIAN THƯƠNG NGÀNH NÀO CŨNG CÓ

GIAN THƯƠNG NGÀNH NÀO CŨNG CÓ Ngành giáo có nhà giáo nhân dân. Ngành y có thầy thuốc nhân dân. Khi có danh hiệu "Nhà giáo nhân dân"...

GIAN THƯƠNG NGÀNH NÀO CŨNG CÓ

Ngành giáo có nhà giáo nhân dân. Ngành y có thầy thuốc nhân dân.

Khi có danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" thì nhà giáo nhân dân lên báo "tâm sự" một đời hy sinh, cống hiến vì người học.

Khi có danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" thì người thầy thuốc nhân dân lên báo "tâm sự" một đời hy sinh, cống hiến vì người bệnh.

Dân tin sái cổ và trọng vọng cái danh hiệu "nhân dân" ấy.

Tôi thì chưa bao giờ tin. Ông nào lên báo leo lẻo khoe công trạng tôi đều hoài nghi. Số là ba tôi từng bị con buôn lừa bởi cái thứ hàng mạ xi đánh bóng mà ông tưởng hàng thật. Tôi đọc Kinh Thánh thấy có đoạn quỷ Satan cũng nhân danh đủ thứ như là Chúa Trời.

Rốt cuộc nhà giáo nhân dân hút máu phụ huynh nghèo bằng trò buôn dự án cải cách đểu, buôn sách. Thầy thuốc nhân dân hút máu con bệnh bằng trò buôn thuốc giả, buôn thiết bị chữa bệnh.

Làm con buôn thuần túy chưa hẳn đã xấu tệ, vì con buôn thì phải thế. Nhưng cái trò mạ xi đánh bóng của trí thức kia mới xấu.

Bên ngành y thì đã có không ít kẻ vào lò. Tiếc là bên giáo dục vẫn lắm kẻ leo lẻo lên giọng đạo đức và nhân danh đủ thứ. Người ta nể thầy giáo hơn thầy thuốc chăng?

Chu Mộng Long


Không có nhận xét nào

Nội Bật